Skip to main content
16 februari 2021

NOW 4.0: nu aan te vragen t/m 14 maart

Vanaf 15 februari is het mogelijk om de NOW 4.0 aan te vragen. Ook de aanvraagperiode voor de NOW 5.0 is al bekendgemaakt.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers met omzetverlies, als gevolg van de coronacrisis, tegemoet te komen. Het doel is om zoveel mogelijk werknemers hun baan te laten behouden. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers namelijk door blijven betalen en in dienst houden.

Verhoging maximale tegemoetkoming

De tegemoetkoming in de loonkosten binnen de NOW 4.0 geldt voor de maanden januari tot en met maart 2021. De maximale tegemoetkoming is onlangs door het kabinet verhoogd van 80% naar 85% van de loonkosten bij een omzetverlies van 100%. De overige voorwaarden van de tegemoetkoming zijn gelijk aan die van de voorwaarden van de NOW 3.0.

Vijf aanvraagperiodes

In totaal zijn er 5 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Vanaf 15 februari 2021 kun je een aanvraag doen voor de vierde NOW-periode. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

  • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heb je tegemoetkoming ontvangen vanuit NOW 3.0? Dan moeten de 3 maanden van de NOW 4.0 aansluiten op de 3 maanden waarin je omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Als je een werknemer ontslaat of aflopende contract niet verlengt, dan heb je een inspanningsplicht om je werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag heb je ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • Het maakt niet uit of je ook een tegemoetkoming hebt ontvangen voor eerdere periodes.

Vind je het lastig om alles goed te kunnen blijven volgen? Het UWV heeft een handig overzicht gemaakt van alle NOW-periodes (NOW 1 t/m 5).

Definitieve berekening

Als je een tegemoetkoming hebt aangevraagd, krijgt je eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. Hiervoor moet je per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Is je voorschot te hoog geweest, dan moet je terugbetalen. Was het voorschot te laag, dan volgt een nabetaling.

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot dat je ontvangen hebt, heb je bij het aanvragen van het definitieve bedrag mogelijk een derden- of accountantsverklaring nodig. Meer informatie hierover vind je hier. Onze collega Jos schreef ook een interessante blog over hoe hij het verzorgen van deze NOW-verantwoordingen ervaart.

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de NOW-tegemoetkoming? Of wil je meer informatie? Onze collega’s van de Corona Helpdesk kunnen je helpen met al je corona gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?