Skip to main content
17 december 2020

Vaststelling NOW 1.0: wanneer heb je een verklaring nodig?

Heb je een subsidie van € 25.000 of minder ontvangen, dan hoef je geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd.

Er zit grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Bij de eindafrekening van de NOW wordt rekening gehouden met deze verschillen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle, terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk van kleine bedrijven boven het hoofd groeit.

Wel of geen verklaring?

Na afloop van een subsidieperiode (zowel NOW 1.0, NOW 2.0 als NOW 3.0) moeten werkgevers een definitieve aanvraag indienen. Hierin moet je o.a. het daadwerkelijk gerealiseerde omzetverlies opgeven. Of je bij deze aanvraag een accountantsverklaring óf een verklaring van een deskundige derde nodig hebt, is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag: is je voorschot lager dan € 20.000 en is je vastgestelde bedrag lager dan € 25.000 dan heb je géén derdenverklaring nodig.

Accountantsverklaring of een andere verklaring

Als je een voorschot van € 100.000 of meer hebt ontvangen, dan heb je een accountantsverklaring nodig. Voor dit bedrag dien je de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in je organisatie bij elkaar op te tellen. Doe je als onderdeel van een groep/ concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1.0) dan heb je ook een accountantsverklaring nodig.

Ontvang je een voorschot van minder dan € 100.000 maar is het bedrag bij vaststelling € 125.000 of meer, dan moet je ook een accountantsverklaring overleggen. Je moet zelf inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kun je de simulatietool gebruiken.

Ligt het voorschot boven de € 20.000 of het vastgestelde bedrag boven de € 25.000, dan moet je een verklaring van een derde overleggen die het omzetverlies bevestigt. Hiervoor kun je terecht bij een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie.

Vraag je verklaring tijdig aan

Heb je een accountants- of derdenverklaring nodig? Vraag deze dan op tijd aan, zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot een controleerbare administratie als basis voor je verantwoording te komen.

Het loket voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW 1.0 is sinds 7 oktober geopend. Vanaf die datum heb je 24 weken de tijd om je aanvraag in te dienen als je een verklaring van een derde nodig hebt.

Heb je een accountantsverklaring nodig voor je aanvraag, dan heb je 38 weken de tijd vanaf 7 oktober. Het is dan wellicht mogelijk om het onderzoek mee te laten lopen met de jaarrekening of jaarafsluiting. 38 weken klinkt als een heel lange tijd, maar wij adviseren om hier spoedig mee te beginnen.

Geen verklaring nodig. Wat nu?

Je moet de aanvraag voor vaststelling bij het UWV indienen. Daarin moet je o.a. aangeven dat je alles naar waarheid ingevuld hebt en je aan alle verplichtingen hebt gehouden. Zorg dat je administratie goed op orde is, want je kunt gecontroleerd worden.

Onterecht NOW aangevraagd

Het kan gebeuren dat je NOW-subsidie aangevraagd hebt, maar achteraf blijkt dat je hier geen recht op hebt, bijvoorbeeld omdat je gerealiseerde omzetverlies lager is dan 20%. Je moet het voorschot dan terugbetalen. Je vraagt een nihilstelling aan door in het aanvraagformulier je omzetpercentage (< 20%) in te voeren. Je hebt daar geen accountantsverklaring voor nodig.

Het is ook mogelijk om de aanvraag in te trekken en het voorschot terug te betalen.

Meer informatie

Kom je er niet uit met je aanvraag? Twijfel je of je een verklaring nodig hebt en van wie? Onze adviseurs staan voor je klaar. Zij zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?