Skip to main content
9 juni 2021

Notitie Lokale heffingen

De begrippen lokale heffingen, gemeentelijke belastingen, leges en retributies hebben allemaal betrekking op bedragen die een gemeente oplegt aan bewoners, bedrijven en forensen/toeristen. Deze termen worden in de wetgeving vaak door elkaar gebruikt. Wat kan leiden tot onduidelijkheid. 
De aanpassingen in de wetgeving van de afgelopen jaren in combinatie met jurisprudentie leiden in de praktijk nog wel eens tot vragen rondom de tariefstelling voor lokale heffingen en bijbehorende voorziening(en).
De Commissie BBV stelde een Notitie Lokale heffingen op. Hierin is een overzicht te vinden van alle relevante aspecten van lokale heffingen en bijbehorende voorzieningen en reserves met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Het doel van deze notitie is het bieden van inzicht aan raadsleden en meer specifiek duiding geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen.
Terug

Nog niet uitgelezen?