Maak je keuze

Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald

03 mei 2021

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het wetsvoorstel is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen.

Op dit moment is het al zo, dat ouders 26 weken ouderschapsverlof op kunnen nemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is in principe onbetaald (sommige werkgevers hebben daar andere afspraken over gemaakt of er zijn in de cao andere afspraken over gemaakt). Omdat het onbetaald verlof is, maakt slechts een klein deel van de ouders hier gebruik van.

Negen weken betaald verlof

Het kabinet heeft nu besloten om de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Zo stimuleert het kabinet om het ouderschapsverlof op te nemen en krijgen ouders meer ruimte om te kiezen hoe zij zorg en werk willen combineren.

Een voorwaarde is dat de eerste negen weken ouderschapsverlof alleen worden betaald, als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen, kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Daarnaast zijn onderstaande punten van belang:

  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp).
  • Het betalingsniveau is vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximumdagloon. Voor niet-verzekerde werknemers bedraagt de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur, gebaseerd op de arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst die bij de aanvraag dient te worden meegestuurd.
  • Door demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees is in dit wetsvoorstel de mogelijkheid opgenomen om het percentage loondoorbetaling in de eerste negen weken van het ouderschapsverlof dat in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen, voor de ingangsdatum van de wet te verhogen van 50% van het dagloon/maximumdagloon tot 70% van het dagloon/maximumdagloon. De minister laat dat over aan het nieuwe kabinet of het dat wil en daar budget voor vrij weet te maken.
  • Als sprake is van adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie.

Extra verlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. De invoering van betaald ouderschapsverlof is het vervolg hierop. Zo krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof.

Europese richtlijn

Moeders hebben, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof, ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.


Delen via Social Media