Skip to main content
22 september 2022

Miljoenennota 2023 | Eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. Hierin komen ook eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen aan bod. 

Hoe zit het bijvoorbeeld met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2023? En hoeveel worden de belastingen op tabak, alcoholvrije dranken (frisdrank) en lachgas verhoogd? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen vind je in onze Special Miljoenennota 2023. Ook geven we aan welke onderwerpen nog ontbreken in het Belastingplan 2023.

De volgende onderwerpen komen in onze special aan bod: 

 • Aanpassing BOR uitgesteld
 • Verhogen tabaksaccijns
 • Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (de suikertaks)
 • Btw-tarief lachgas
 • Wet excessief lenen
 • Beperking giftenaftrek anbi’s
 • Handhaving schijnzelfstandigheid
 • Overdracht stamrechten naar beleggingsonderneming
 • Verhoging thuiswerkvergoeding 2023
 • Invoering van een grondslag voor het niet in rekening brengen van invorderingsrente in specifieke gevallen
 • FBI en vastgoed
 • Mijnbouwheffing: extra belasting voor energiebedrijven

Behalve alle informatie over eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen, vind je in onze Special Miljoenennota 2023 ook andere voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van het parlement zouden de voorgestelde maatregelen in beginsel per 1 januari 2023 in werking treden. Let op, enkele maatregelen gelden pas vanaf 2024, 2025 of zelfs later.

 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2023 en wat de gevolgen voor jouw onderneming zouden kunnen zijn? Neem contact op met onze specialisten.  

 


 

DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor jouw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?