Skip to main content
24 september 2021

Miljoenennota 2022: Tarieven

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. 

Overweeg je om in 2021 nog een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als je gebruik hebt gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag je geen dividend uitkeren als je van de maatregel gebruikmaakt. Neem contact met ons op voordat je dividend uitkeert.

In onze Special Miljoenennota 2022 zijn de tarieven in handige tabellen weergegeven en vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:

  • Tarieven Box 1 – Inkomen uit werk en woning
  • Overzicht gewijzigde heffingskortingen
  • Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek
  • Tarieven Box 2 – Aanmerkelijk belang
  • Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen
  • Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

 

Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2022 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 

 


 

DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor jouw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?