Skip to main content
17 september 2020

Miljoenennota 2021: Tarieven

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. Door enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen) gaan velen er in 2021 iets op vooruit.

Ook de vennootschapsbelasting gaat iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te doen. In onze Special Miljoenennota 2021 zijn de tarieven in handige tabellen weergegeven en vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:

  • Tweeschijvenstelsel: tarief eerste schijf omlaag
  • Overzicht gewijzigde heffingskortingen
  • Tarief aanmerkelijk belang box 2
  • Aanpassing tarief box 3
  • Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
  • Innovatiebox

Wilt u meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2020 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?