Skip to main content
17 september 2020

Miljoenennota 2021: Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. In het Belastingplan komen veel nieuwe onderwerpen aan bod, maar ook eerder aangekondigde maatregelen worden nader toegelicht.

In onze Special Miljoenennota 2021 komen, onder ‘Overige en eerder aangekondigde maatregelen’ onderstaande onderwerpen terug: 

  • Menselijker systeem voor toeslagen Belastingdienst
  • Levensloop
  • Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen
  • Contante giften niet meer aftrekbaar
  • Excessief lenen (€ 500.000-regeling)
  • Wat miste er in de belastingplannen?

Wilt u meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2020 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen.  


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?