Skip to main content
5 juni 2020

Niet gekort op Subsidie Praktijkleren na tijdelijke bedrijfssluiting

Gaat u als werkgever een Subsidie Praktijkleren aanvragen en zag u zich door kabinetsmaatregelen of RIVM richtlijnen gedwongen tot bedrijfssluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020? Dan brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de weken waarin u de BBL-studenten geen begeleiding kon bieden niet in mindering op de subsidie.

De hoogte van de Subsidie Praktijkleren is normaliter afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt de RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden dus niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet verplicht waren tot sluiting, maar niet anders konden in relatie tot verantwoorde inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Voorschot aanvragen Subsidie Praktijkleren voor MBO-praktijkleerplaatsen

Deze week opende het RVO het loket voor aanvraag van de Subsidieregeling Praktijkleren. Inmiddels kunt u een subsidievoorschot aanvragen voor praktijkleerplaatsen in het MBO. Het doel van deze voorschotregeling:

  • werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen voor reeds gemaakte begeleidingskosten
  • veiligstellen van het bestaansrecht van praktijkleerplaatsen in het MBO.

Uw definitieve subsidie aanvragen

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is verplaatst van 2 juni 2020 naar 1 juli 2020. Dit is besloten vanwege de extra toegevoegde voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk tussen 09:00 uur op 1 juli 2020 en 17:00 uur op 16 september 2020.

Let op! Het aanvragen van een voorschot verplicht u ertoe om uiterlijk 16 september 2020 (voor 17:00 uur) uw definitieve aanvraag voor de Subsidie Praktijkleren in te dienen. De RVO verrekent het voorschot met de definitieve subsidie. Als u geen definitieve aanvraag indient, zult u het voorschotbedrag moeten terugbetalen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?