Skip to main content
27 september 2022

Lokale overheid | Compensatie voor wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel (WPB) in de Jeugdwet aangepast, waardoor de verantwoordelijke gemeente voor ca. 20.000 jongeren verandert.

Voorheen was de woonplaats in de gemeente waar de gezagsdrager van de jeugdige ingeschreven stond. Vanaf 2022 is dit de gemeente waar de jeugdige direct vóór aanvang van het verblijf ingeschreven stond. Deze wijziging brengt ook een aanpassing in budgetbepaling met zich mee voor de kosten Voogdij /18+. Gemeenten met relatief grote verblijfsinstellingen binnen hun gemeentegrenzen, waar de kosten in 2020 en 2021 zijn gestegen, ondervinden hierdoor een financieel nadeel. Om deze gemeenten te compenseren is er een compensatieregeling opgesteld door het Rijk, die leidt tot een herverdeling van 30 miljoen tussen gemeenten onderling.

Een voorbeeld van de wijziging:

Compensatieregelingen

Er zijn twee compensatieregelingen waar gemeenten zich mogelijk voor kunnen aanmelden:

Er zijn criteria opgesteld om te bepalen hoeveel compensatie een gemeente kan aanvragen. Uit een analyse blijkt dat diverse gemeenten uit ons klantenbestand in aanmerking komen voor deze compensatie. Wij adviseren je dan ook de compensatie aan te vragen. Het plafond van de toegezegde middelen is beperkt, dus de kans is aanwezig dat niet het volledige bedrag zal worden toegekend.

Meer informatie

Wil je meer weten over de compensatie voor wijziging woonplaatsbeginsel en of jouw gemeente hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met onze specialisten, zij vertellen er graag meer over.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

Nog niet uitgelezen?