Skip to main content
18 februari 2020

Interview Peter Verbeek: “Eigen verantwoordelijkheid leidt tot meer energie”.

Het team van Vitacon Luteijn bestaat uit mensen die meer zijn dan professionals binnen hun vakgebied. Op momenten dat zij niet met hun werk bezig zijn, gaan zij gepassioneerd op in de meest uiteenlopende liefhebberijen. Waar de ene zingt of een maatschappelijke rol vervult, motiveert de ander sportievelingen om tot het uiterste te gaan. Deze serie interviews laat zien wat onze collega’s drijft. Opvallend: vaak is er meer raakvlak met het werk dan je zou denken!

Zijn favoriete sport voetbal werd voor hemzelf onmogelijk. HR Consultant Peter heeft al sinds zijn 39e last van Artrose. “Tja, daarmee kun je eigenlijk alleen nog zwemmen en fietsen”, aldus Peter die beide alternatieven uitprobeerde voordat hij besloot zich in te zetten als jeugdvoetbaltrainer. Als trainer besloot Peter niet de nadruk te leggen op het winnen, maar vooral op een goede balans tussen plezier en prestatie. “Als het alleen maar om winnen gaat, dan komt het plezier onder druk te staan en daar wil ik ver van weg blijven”, aldus Peter. Hij richtte zich in de teams van zijn drie zoons vooral op benoemen wat goed gaat, niet per se de grote prestaties, zoals gemaakte doelpunten. Maar juist vaak de kleine dingen die samen leidden tot een goed resultaat. Peter: “Dit leidde tot een veel groter positieve vibe. Ik zag al die kinderen mentaal groeien als ik hen een compliment gaf voor die mooie voorzet of verdedigende actie. Mijn ervaring is dat kinderen al snel afhaken als je zoiets niet goed doet”.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Peter groeide mee met de teams en zijn kinderen groeiden uit tot pubers. Diverse kinderen besloten dat zij een vriendenteam wilden vormen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat ouders minder betrokkenheid toonden. Zo was bijvoorbeeld het regelen van vervoer een uitdaging. Dat moest anders. Peter koos ervoor vooral eigen verantwoordelijkheid te faciliteren binnen de teams. “We waren inmiddels zover dat de spelers na de training zelf een opstelling maakten, het wisselbeleid en de tactiek bepaalden. Die aanpak heb ik actief gedeeld met de ouders en ik legde hen uit dat het voor mij niet mogelijk is om steeds bij álle wedstrijden van alle door mij getrainde teams te zijn, aldus Peter.” Diverse ouders stonden op en namen de rol van begeleider op zich. Zij coachen nu de teams en laten de kinderen spelen op een wijze die zij als team gezamenlijk bedenken. Peter vervolgt: “Binnen de teams werken we met 5 verschillende ouders, die elkaar in een poule afwisselen. Voor hen moet het natuurlijk ook allemaal uitvoerbaar zijn.”  

Kort moment van weerstand

Aanvankelijk riep deze aanpak wel wat weerstand op. Peter verduidelijkt: “Mensen hebben het traditionele beeld van de coach die de opstelling  en tactiek bepaalt. Maar al snel kon iedereen zien dat er veel meer energie in het team kwam. De spelers mogen, binnen minimale kaders, alles nu zelf bepalen en groeien op allerlei manieren. Daarbij komt dat de kinderen, via het voetbal, ook leren over andere zaken. Bijvoorbeeld dat je een ander rustig laat uitpraten. En hoe je op een positieve manier feedback aan elkaar geeft. Heel nuttig voor als je later volwassen bent en op het werk een waardevolle bijdrage wilt leveren aan je team.”

Terug naar het werk

En met die volwassen teamleden werkt Peter, als HR Consultant bij Vitacon Luteijn, op een vergelijkbare manier samen. Ook in organisaties van klanten past hij als adviseur zijn denk- en werkwijze succesvol toe. “Mijn persoonlijke missie is mensen leren zichzelf te ontwikkelen. Er huist een schat aan onbenut potentieel in ieder. Als je dat eruit haalt komt er zoveel groei los. Dat vind ik echt gaaf”, besluit Peter.

Terug

Nog niet uitgelezen?