Skip to main content
23 november 2017

Inhoudingsverbod op minimumloon

Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.

Uitzonderingen

Ondanks het inhoudingsverbod mag u wél de kosten voor huisvesting en voor een zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Dat kan echter alleen als uw werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft verleend. Bovendien gelden er de nodige voorwaarden.

Huisvestingskosten

Zo mag u maximaal 25% van het wettelijk minimumloon gebruiken voor betaling van de huisvestingskosten van uw werknemer. De huisvesting zelf moet voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Uw werknemer dient een afschrift van de huurovereenkomst en andere bescheiden aan u te overleggen.

Let op! Deze afschriften moet u bewaren, zodat u kunt aantonen dat de betalingen van huisvestingskosten uit het wettelijk minimumloon terecht en niet te hoog zijn.

Zorgverzekeringskosten

Ook het rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betalen van de kosten voor een zorgverzekering is begrensd. De premiebetalingen mogen niet meer bedragen dan een jaarlijks vast te stellen geschatte gemiddelde premie die verzekerden in een bepaald kalenderjaar betalen voor een zorgverzekering. Bovendien kan de inhouding van zorgverzekeringskosten alleen als uw werknemer een kopie van zijn zorgpolis heeft overlegd.

Let op! U dient de afschriften van de zorgpolis en de polis van de herverzekering van het eigen risico te bewaren. U moet namelijk kunnen aantonen dat de door u rechtstreeks betaalde zorgverzekeringspremies gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten.

Terug

Nog niet uitgelezen?