Skip to main content
13 februari 2015

Helft werkgevers wil zich niet bemoeien met levensstijl personeel

50 procent van de Nederlandse werkgevers vindt dat zij zich niet moeten bemoeien met de gezondheid van hun werknemers en hoe zij leven.

Dat zijn de resultaten van een poll die De Financiële Telegraaf Ondernemer hield onder ruim vierduizend ondernemers. Op de stelling ‘Als ik het voor het zeggen had, zou mijn personeel stoppen met ongezond leven’ antwoordt de helft van de werkgevers ‘Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf’.

400 miljoen per werknemer

Geen slimme instelling, aangezien investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers werkgevers veel geld oplevert. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1 procent daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks 2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van zo’n 400 euro per jaar.

Verzuim kost geld

33 procent van de werkgevers zou het liefst wel enige mate van invloed kunnen uitoefenen op hun werknemers leven. Voornaamste reden hiervoor is dat verzuim dat mogelijk uit een verkeerde levensstijl voortkomt ze veel geld kost. Ook zouden ze bijvoorbeeld liever gevaarlijke sporten verbieden.

Het antwoord van de overige 17 procent van de respondenten luidde: ‘Nee joh, een beetje genieten is ook belangrijk!

 

 

Bron:Vakmedianet

Terug

Nog niet uitgelezen?