Skip to main content
9 december 2015

Gewenningsperiode voor modelovereenkomsten

De vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) door modelovereenkomsten gaat niet zonder slag of stoot. Op dit moment is de voorbereidingsfase volop in gang. Wat volgt is de implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid.

Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de VAR per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier dan wel mee instemmen uiterlijk 26 januari 2016. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.

Let op! Totdat het werken volgens modelovereenkomsten daadwerkelijk is ingevoerd, kunt u zich als opdrachtgever beroepen op de vrijwarende werking van de VAR.

Gewenningsperiode

Om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten wennen aan het werken met modelovereenkomsten, krijgen zij tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals opgenomen in de overeenkomst. Tot die datum hebben beide partijen een inspanningsverplichting. Zij moeten zich inspannen om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. De Belastingdienst houdt gedurende deze implementatiefase toezicht, hanteert een terughoudend handhavingsbeleid en biedt een helpende hand bij de implementatie.

Tip: Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het verdwijnen van de VAR, de overgangsregeling, het werken met modelovereenkomsten en de implementatietermijn.

Terug

Nog niet uitgelezen?