Skip to main content
10 februari 2014

Fiscus mag maar eens per jaar premies opleggen

De Belastingdienst mag maar één keer per jaar premies aan uw onderneming opleggen. Krijgt u ongevraagd een gecorrigeerde beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk voor 2014, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Sinds 1 januari van dit jaar betaalt uw onderneming als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA of de ZW, betaalt u slechts een deel van deze premie.

Kabinet komt mogelijk met reparatiewetgeving

De belastingrechter heeft vorig jaar bepaald dat de Belastingdienst maar één keer per jaar premies aan werkgevers mag opleggen en die daarna niet op eigen houtje mag herzien. Alleen als uw onderneming zelf bezwaar maakt tegen de premiebeschikking, kan de premie Whk dus nog worden bijgesteld. Het ministerie van Financiën erkent deze uitspraak van de rechter en gaat niet in cassatie, maar zal mogelijk wel met wetgeving komen om de situatie te repareren.

Tijdelijke beschikking met een premie van 0%

Het gegeven dat de Belastingdienst geen aangepaste premies mag communiceren, kan voor werkgevers gunstig maar ook ongunstig uitpakken. Aan de ene kant kunt u er niet meer op vertrouwen dat de beschikking klopt en anders wel door de Belastingdienst herzien zal worden. U moet de beschikking zelf extra nauwkeurig controleren, wat veel extra tijd kost.

De andere kant van de medaille is dat een beperkte groep werkgevers een fiks voordeel heeft van deze situatie. Als uw onderneming in 2013 eigenrisicodrager was en per 2014 terug wilde naar het publieke bestel, heeft de Belastingdienst u in december een tijdelijke beschikking gestuurd met een premie van 0%. De fiscus had namelijk wat extra tijd nodig om de premies van deze groep werkgevers vast te stellen en zou later een nieuwe beschikking met de juiste premie sturen. Maar aangezien dit niet mag, kan uw onderneming, indien u een tijdelijke beschikking heeft ontvangen, bezwaar maken tegen deze nieuwe hogere beschikking en mogelijk een jaar lang een aardig voordeel genieten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Terug

Nog niet uitgelezen?