Skip to main content
2 oktober 2015

Extra uitleg over nieuwe WAS-verplichtingen voor werkgevers

Op Rijksoverheid.nl is nogmaals uitleg verschenen over enkele bepalingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die ingaan per 1 januari 2016. Het gaat om de specificatieplicht van een kostenvergoeding op de loonstrook, de verplichte girale uitbetaling van het netto wettelijk minimumloon en het inhoudingsverbod.

Netto minimumloon en ziekte

Al eerder verscheen hierover op Rijksoverheid.nl een notitie. De nu gepubliceerde notitie is aangevuld met extra informatie. Zo wordt uitgelegd hoe de verplichte girale uitbetaling van het netto wettelijk minimumloon uitwerkt bij ziekte.

Bij ziekte is een werkgever het eerste jaar verplicht minimaal het wettelijk minimumloon door te betalen. In het tweede jaar van ziekte kan volstaan worden met 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon. Dit loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon. In dat geval is geen sprake van een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Begin juni 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet gaat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen en biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. De meeste onderdelen uit deze wet zijn per 1 juli 2015 ingegaan, zoals een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. Per 1 januari 2016 treden de overige maatregelen uit de WAS in werking. Het betreft:

  • een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (inhoudingsverbod);
  • een verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon;
  • een specificatie van de kostenvergoedingen op de loonstrook.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?