Skip to main content
14 oktober 2021

Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In 2019 heeft het Europese Parlement Richtlijn 2019/1152 aangenomen. Het doel van deze Richtlijn is betere arbeidsvoorwaarden: meer transparantie en betere voorspelbaarheid. Daarnaast moet het het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen.

Op 1 augustus 2022 moeten alle lidstaten deze richtlijnen geïmplementeerd hebben in hun nationale wetgeving. Dus ook Nederland. Om dat te kunnen doen is een nationale wetswijziging nodig. Hieronder vind je enkele punten die naar alle waarschijnlijkheid in het wetsvoorstel zullen staan.

Minimumrechten voor iedere werknemer in de EU

In de Richtlijn staan de minimumrechten die iedere werknemer in de Europese Unie moet hebben. Bovendien verduidelijkt de richtlijn de rechten van werknemers worden die aangescherpt ten opzichte van eerdere Europese Richtlijnen over dit onderwerp. Het gaat om de volgende aspecten:

  • Informatieverstrekking aan werknemers
  • Minimumvereisten voor de arbeidsovereenkomst
  • Minimumvereisten voor oproepovereenkomsten
  • Minimumeisen voor de proeftijd
  • Mogelijkheden om meerder banen te hebben
  • Overgang naar andere vormen van werk
  • De bekostiging van opleidingen
  • Maatregelen ter bescherming van werknemers

In de Richtlijn staan veel onderwerpen benoemd. Twee daarvan willen we graag alvast even onder de aandacht brengen: nevenwerkzaamheden en opleidingen:

Nevenwerkzaamheden

Er moet geregeld dat een werkgever een medewerker niet mag verbieden om naast zijn werk bij de werkgever andere werkzaamheden bij een ander werkgever te verrichten, dat mag alleen als die andere werkzaamheden ‘onverenigbaar’ zijn met de werkzaamheden bij de werkgever.

De bekostiging van opleidingen en studietijd

De mogelijkheden om opleidingskosten te verrekenen met de werknemer worden beperkt als het gaat om de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie van de werknemer, deze mogen niet meer op de werknemer worden verhaald. Daarnaast moet je medewerkers de gelegenheid bieden de opleiding onder werktijd te kunnen volbrengen.

Meer informatie

Zodra er meer bekend is over deze aanstaande wetswijzigingen, delen we het op onze site en in onze nieuwsbrief (inschrijven nieuwsbrief).
Heb je nu al vragen of wil je meer informatie over de mogelijke veranderingen? Neem dan contact op met onze adviseur.

Terug

Nog niet uitgelezen?