Skip to main content
7 oktober 2022

Doet jouw organisatie nog wat wij denken?

Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden binnen jouw organisatie aan verandering onderhevig zijn. Uiteraard wordt dit niet altijd besproken met de loonadministrateur, want een verandering vindt zelden binnen één maand plaats. Toch adviseren wij dit punt regelmatig met ons door te nemen. Hieronder lichten we toe waarom.

Sectorindeling

Op de beschikking Werkhervattingskas (Whk), staat een sector indeling vermeld. Deze sectorindeling is afgegeven door de Belastingdienst (in het verleden door het UWV) en is in de meeste gevallen gebaseerd op de werkzaamheden die staan omschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst deelt de sectorindeling met bedrijfstakpensioenfondsen waardoor je meestal op basis van deze sectorindeling bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Gevolgen

Wanneer je werkzaamheden in de loop der jaren zijn gewijzigd dan kan het zijn dat je niet meer bent ingedeeld in de juiste sector. Wellicht val je op basis van de gewijzigde werkzaamheden nu ook onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds.

Op dit moment zijn er pensioenfondsen die je website bekijken en aan de hand van de activiteiten op de website besluiten dat jouw organisatie onder hun werkingssfeer valt. Het pensioenfonds kan dan een naheffing opleggen over voorgaande jaren. Dit gaat veelal om grote bedragen.

Conclusie

Wij adviseren je om uw sectorindeling onder de loep te nemen. Zijn de werkzaamheden die vermeld staan bij de Kamer van Koophandel en die bij jouw sectorindeling horen nog wel juist? Een onjuiste sectorindeling heeft uiteraard meer gevolgen dan alleen de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Denk daarbij ook aan het van toepassing zijn van een CAO bijvoorbeeld. Wanneer je denkt dat je sectorindeling niet (meer) aansluit of wanneer je hier vragen over hebt dan kun je altijd contact met ons op te nemen, zodat wij je verder kunnen helpen.

Samen verhogen wij de kwaliteit van je loonadministratie!

Terug

Nog niet uitgelezen?