Skip to main content
12 september 2023

CBS spreekt van ‘psychische vermoeidheid’ in plaats van ‘burn-out’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gestopt met de term burn-out. Deze zou te vaag zijn en tot verwarring leiden. Dat vinden meer onderzoekers. De argumentatie: er is niet wetenschappelijk vastgesteld wat burn-out precies is en het is officieel geen ziekte.

Het aantal mensen met een burn-out is de afgelopen jaren toegenomen. Ook uit werknemersenquêtes, waaronder de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) , blijkt dat meer werknemers klachten van burn-out ervaren. Omdat niet wetenschappelijk is vastgesteld wat burn-out nu precies is, en het CBS verantwoordelijk is voor het meten van verschijnselen, laat het deze term nu vallen.

Nieuwe term: psychische vermoeidheid door werk

Er kan eigenlijk alleen onderzocht worden hoeveel mensen burn-outklachten ervaren, maar dat betekent nog niet dat ze een ziekte of aandoening hebben. Volgens Christiaan Vinkers, hoogleraar Stress en Veerkracht bij het Amsterdam UMC, heeft iemand die burn-outklachten ervaart, in wezen last van stressklachten. Het CBS spreekt voortaan liever van ‘psychische vermoeidheid door het werk’. Dat zou de lading beter dekken.

Burn-out verward met depressie en angststoornis

Burn-outklachten worden bovendien vaak verward met een angststoornis en depressie. Ook door artsen zoals de bedrijfsarts. Als dat gebeurt, lopen werknemers risico niet de juiste behandeling te krijgen en kunnen klachten langer aanhouden.

Burn-out niet per se beroepsziekte

Het is overigens niet standaard zo dat een burn-out een beroepsziekte is. Dat kan wel het geval zijn, maar de bedrijfsarts moet beoordelen of dit naar zijn mening zo is. Volgens www.beroepsziekten.nl kan in Nederland in principe elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. Nederland heeft namelijk geen lijst met vaststaande beroepsziekten, wat in veel andere landen wel het geval is. Bedrijfsartsen en eventueel arboartsen spelen hier dus een belangrijke rol bij.

 

Bron: RendementOnline

Terug

Nog niet uitgelezen?