Skip to main content
2 april 2020

Buitenlandse werkgevers en de NOW

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) geldt voor bedrijven die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden – in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 – een daling van de (groeps)omzet verwachten van ten minste 20%. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor buitenlandse werkgevers met in Nederland sociaal verzekerde Nederlandse medewerkers.

Ook in het buitenland gevestigde rechtspersonen of natuurlijke personen die werkgever zijn van in Nederland sociaal verzekerde werknemers kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. 

In de stukken van de rijksoverheid staat het volgende benoemd: voor de bepaling van de omzetdaling als bedoeld in de eerste zin worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland. Dit in ogenschouw nemende mag u concluderen dat ook voor buitenlandse vennootschappen, met sociaal verzekerde werknemers in Nederland, u de omzetdaling van de rechtspersoon of natuurlijke persoon in zijn geheel moet hanteren. Dus niet alleen het deel dat kan worden toegerekend aan Nederland.

Wel zult u moeten kijken in hoeverre er sprake is van een groep.

Zoals in dit memo beschreven hoeft u, bij het bepalen van een groep, niet-Nederlandse rechtspersonen – of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon – niet mee te nemen bij de berekening van de omzetdaling.

Meer informatie

Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een reguliere organisatie
Lees hier hoe u de omzetdaling bepaalt voor een groep/concern
Lees meer over de definitie van omzet voor de NOW


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?