Skip to main content
31 mei 2022

Broodjes bij vergadering op de werkplek: gerichte vrijstelling?

Is het bestellen van broodjes tijdens een vergadering op de werkplek gericht vrijgesteld of geldt hiervoor het normbedrag van € 3,35 per persoon?

Bij sommige vergaderingen (met agenda) worden broodjes besteld voor de lunch. Ziet de Belastingdienst dit als meer dan bijkomstig zakelijk karakter en dus gerichte vrijstelling of hanteer je hiervoor ook de norm van € 3,35 per persoon?

Verstrekkingen van maaltijden met een meer dan bijkomstig (10%) zakelijk karakter, zijn gericht vrijgesteld.

Meer dan bijkomstig zakelijk karakter

Dit lees je in artikel 31a, lid 2, onderdeel b Wet op de loonbelasting 1964. Daarin staat het volgende:

De verschuldigde belasting met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen (…) wordt bepaald naar een tarief van 80%, met dien verstande dat deze vergoedingen en verstrekkingen worden verminderd, maar niet verder dan tot nihil, met het bedrag aan vrije ruimte als bedoeld in het derde lid, alsmede met vergoedingen en verstrekkingen (…) ter zake of in de vorm van:

b. tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, niet zijnde een tijdelijk verblijf als bedoeld in onderdeel e, alsmede maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter.

Gerichte vrijstelling

Een lunch met collega’s op kantoor waarbij over het werk wordt gesproken, is over het algemeen niet meer dan bijkomstig zakelijk. Maar als de vergadering duidelijk een zakelijk karakter heeft, is wel sprake van een zakelijke maaltijd. Voor een vergoeding of verstrekking van deze maaltijd geldt dan een gerichte vrijstelling.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?