Skip to main content
24 december 2020

Bonusverbod voor bestuurders bij diverse corona steunmaatregelen

Bij de verloning aan bestuurders van bijvoorbeeld ‘bonussen’ en/of ‘extra onbelaste vergoedingen’ binnen de vrije ruimte van de WKR moet je voorzichtig zijn. De staatssecretaris heeft namelijk aangegeven dat ook bonussen vanuit het WKR-potje in strijd zijn met het bonusverbod.

In de voorwaarden van bepaalde corona steunmaatregelen, zoals de NOW en de verlenging van bijzonder uitstel van betaling, is een uitkeringsverbod over 2020 voor dividend en/of bonussen opgenomen. Het uitkeringsverbod op bonussen geldt niet alleen voor dga’s, maar geldt ook voor bestuurders die géén aandelen houden. Bonussen aan gewone werknemers blijven wel toegestaan, mits zij géén bestuurder zijn.

Wanneer geldt het bonusverbod?

Er zijn verschillende steunmaatregelen, met ieder zijn eigen regels:

  • Maak je gebruik van verlenging tot bijzonder uitstel van betaling, dan geldt er een uitkeringsverbod.
  • Heb je alleen NOW 1.0 zonder 6a. uitzondering (NOW op niveau werkmaatschappij i.p.v. groepsniveau) aangevraagd, dan geldt er géén uitkeringsverbod.
  • Geniet je steun uit de NOW 1.0 met 6a. uitzondering, dan is er wél een uitkeringsverbod.
  • Bij de NOW 2.0 en 3.0 geldt een uitkeringsverbod als het voorschot hoger is dan € 100.000 of de definitieve afrekening hoger dan € 125.000.

Gevolgen

Het risico van schending van het uitkeringsverbod is dat de NOW-steun wordt ingetrokken. Je moet deze dan terug betalen en er geldt dan ook geen bijzonder uitstel (en dus ook geen ruime betalingsregeling) meer.

Aangepaste regels voor 2020

Dga’s kiezen regelmatig voor een WKR-bonus of een extra onbelaste vergoeding aan het einde van het jaar. Over deze vergoeding betaal je geen loon- en inkomstenbelasting en deze is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

In 2020 is dit dus minder vanzelfsprekend, vanwege het bonusverbod bij enkele corona steunmaatregelen.

Onkostenvergoeding binnen basisvergoeding

Binnen de NOW-regelingen mag een dga in beginsel alleen zijn basisvergoeding of gebruikelijk loon krijgen in 2020. Krijg je als dga echter al jaren een (relatief) beperkte maandelijkse onkostenvergoeding (vanuit de WKR), dan kan gesteld worden dat dit tot de basisvergoeding behoort, waardoor er mogelijk geen strijdigheid ontstaat met het bonusverbod. Maar let op: dit is niet geheel zonder risico’s.

Wees voorzichtig

Wij adviseren om zeer terughoudend te zijn met extra vergoedingen c.q. bonussen aan bestuurders (waaronder dga’s) binnen de vrije ruimte van de WKR als je ook gebruik maakt van de betreffende corona steunmaatregelen. Laat je adviseren. Wij zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen over dit onderwerp.

Terug

Nog niet uitgelezen?