Skip to main content
5 augustus 2020

Blog: Heeft u de gevolgen van de crisis al in beeld?

Voor het bedrijfsleven zijn de gevolgen van de Corona pandemie nog niet of maar beperkt zichtbaar. Dit komt mede door het robuuste ondersteuningspakket van de overheid. Naast de bekende NOW tegemoetkoming zorgen de mogelijkheden van uitstel van belastingbetaling er voor dat de liquiditeitspositie bij veel bedrijven op het eerste gezicht op orde lijkt, maar is dat wel zo?

Door de ondersteuning van de overheid krijgt het bedrijfsleven de tijd om zich klaar te maken voor de periode dat de ondersteuningsmaatregelen wegvallen en de belastingschulden terugbetaald moeten worden. Daarna moet de onderneming weer op eigen benen staan! Het is van belang om u goed voor te bereiden op de tijd die komen gaat.

Inmiddels hebben we bij meerdere ondernemingen ervaringen opgedaan met de scenario analyse van Stolwijk vanWijk Waardegeneratie. Er zijn diverse scenario’s doorgerekend waardoor de ondernemer (in)zicht krijgt in de gevolgen voor de korte en (middel)lange termijn.

Nadat Peter Eskes en Hugo Versloot zich op basis van een historische cijferanalyse een beeld hebben gevormd, wordt het gesprek met de ondernemer aangegaan. Vervolgens worden de echte keuzes ingebracht zoals welke afzetmarkten zijn toekomstbestendig, wat zijn de belangrijkste klanten, welke investeringen zijn noodzakelijk, welke medewerkers zijn cruciaal, wat zijn de noodzakelijke en haalbare kostenbesparingen. Vanuit deze fundamentele keuzes worden de gevolgen voor het resultaat en de liquiditeit voor de komende twee jaar in beeld gebracht. Beoordeeld wordt welke scenario’s haalbaar zijn en welke niet. Dus niet alleen vanuit kostenbesparingen naar de toekomst kijken, maar veel meer vanuit de kracht van de onderneming. Geen makkelijk proces, omdat vaak moeilijke beslissingen onontkoombaar zullen zijn.

De scenario analyse is zodanig opgebouwd dat deze kan worden gepresenteerd aan de bankier, de belastingdienst (voor verlenging van uitstel en de overeen te komen afbetalingsregeling), maar ook voor andere (huidige en toekomstige) stakeholders.

In deze crisis is het voor u als ondernemer van belang vanuit de strategie naar de toekomst te blijven kijken om zo uw onderscheidend vermogen te behouden en als het even kan verder uit te bouwen.

Voor mij als adviseur was het een leerrijke ervaring. Voor de ondernemers was het een eye opener, doordat zij veel scherper zicht kregen op de gevolgen van de keuzes.

Van harte aanbevolen!

Stolwijk Kennisnetwerk

Gerard Stolwijk

Terug

Nog niet uitgelezen?