Skip to main content
5 oktober 2022

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld bijzonder uitstel

Heb je voor je belastingafdracht gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? De Belastingdienst biedt een betalingsregeling voor de schuld die je dan van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 hebt opgebouwd. De hoofdlijnen voor je op een rij.

Iedereen met een schuld opgebouwd door het bijzonder uitstel heeft daarover vóór 1 oktober 2022 een brief van de Belastingdienst ontvangen. Daarin staat een overzicht van je totale belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de betalingsregeling. Je hebt tot 1 oktober 2027 de tijd om je schuld af te betalen. Elke maand een vast bedrag, inclusief invorderingsrente. Je krijgt totdat je alles hebt afbetaald, elk kwartaal een overzicht van je totale belastingschuld en elk half jaar een overzicht van alle afboekingen en de in rekening gebrachte invorderingsrente.

Tussen 1 augustus en nu al afbetaald?

Heb je op of ná 1 augustus 2022 al een deel van je opgebouwde belastingschuld afbetaald? Dan is het maandbedrag dat in je beschikking, de brief van de Belastingdienst, stond gelijk gebleven. De looptijd van de betalingsregeling zal echter korter zijn.

Tussentijds extra afbetalen?

Wil je tussen nu en 1 oktober 2027 extra afbetalen, dan kan dat. Ook dan blijft het maandbedrag gelijk en wordt de looptijd korter. Ook betaal je minder invorderingsrente. Je wilt door extra aflossen toch liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere looptijd? Dien daarvoor een verzoek in bij de Belastingdienst.

Problemen bij betalen van termijnbedragen?

Wie de belastingschuld niet in 60 maandelijkse termijnen kan afbetalen, kan de Belastingdienst – onder bepaalde voorwaarden – om een alternatieve regeling vragen.

Bijzonder uitstel en staking van je onderneming

Ook nadat je je onderneming hebt gestaakt, loopt het bijzonder uitstel door en heb je tot 1 oktober 2027 de tijd om af te betalen. Je zult ongeacht de staking wel gewoon de volledige schuld moeten afbetalen. Alleen in uitzonderlijke individuele gevallen bestaat de mogelijkheid van (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Meer weten?

Heb je een vraag of bijvoorbeeld hulp nodig bij het indienen van speciale verzoeken rondom de betaling van je belastingschuld bijzonder uitstel? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.

Kijk voor het volledige artikel en gedetailleerde informatie op de website van de Belastingdienst: ‘Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel’.

Terug

Nog niet uitgelezen?