Skip to main content
19 juli 2018

Besparen op sectorpremie ww aan banden

De ww-premie die een werkgever moet betalen, is deels afhankelijk van de sector waarin hij is ingedeeld. Deze indeling kan niet meer met terugwerkende kracht gewijzigd worden, zo heeft het kabinet onlangs besloten. De maatregel gaat per direct in, evenals twee flankerende maatregelen.

Shoppen met sectorindeling

De maatregel is genomen omdat werkgevers in toenemende mate ‘shoppen’ voor wat betreft de indeling in de sector waarvoor ww-premie moet worden betaald. Daarbij probeert men in een sector te belanden met een zo laag mogelijke ww-premie.

 

Herziening sectorindeling

De maatregel is een voorloper van de aangekondigde herziening van de sectorindeling. Vanaf 2020 wordt het onderscheid in ww-premie per sector afgeschaft. Wel komt er een lagere premie voor vaste arbeidscontracten en wordt bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd juist een hogere ww-premie geheven.

 

Geen terugwerkende kracht meer

Een werkgever die in een sector met een lagere ww-premie werd ingedeeld, kon rekenen op maximaal vijf jaar terugwerkende kracht. Dit is dus per direct niet meer mogelijk, tenzij een hogere ww-premie resulteert. Wel kan een werkgever nog een andere sectorindeling bepleiten voor in de toekomst te betalen premies, maar dus niet meer met terugwerkende kracht.

 

Gesplitste sectorpremie

Op zijn verzoek kon een werkgever ook voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren worden ingedeeld. Ook dit is per direct niet meer mogelijk, aangezien ook dit een middel was om zo weinig mogelijk ww-premie te betalen.

 

Concernaansluiting of nevenbedrijf

Een derde optie om te besparen op de ww-premie bestond uit de mogelijkheid te worden ingedeeld in de sector van de werkgever met wie een economische of organisatorische eenheid werd gevormd of waarmee het bedrijf door onderlinge verbondenheid geacht kon worden een nevenbedrijf te zijn. Ook deze mogelijkheid is per direct geschrapt.

Heeft u vragen over de sectorindeling van uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

 

Bron: SRA – Publicatiedatum: 10-07-2018
Terug

Nog niet uitgelezen?