Skip to main content
30 september 2021

Lokale overheid | Addendum kadernota 2021

Ook voor jaarrekening 2021 is er aanleiding toe de Kadernota rechtmatigheid te actualiseren, omdat een aantal onderdelen uit de Kadernota rechtmatigheid 2022 los staan van de voorgenomen wetswijziging per 2022, waarin het afgeven van een verklaring over de rechtmatigheid bij decentrale overheden wordt geregeld. De commissie BBV heeft besloten dat deze onderdelen als addendum op de kadernota rechtmatigheid 2018 worden gepubliceerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kadernota 2021 óf heb je vragen met betrekking tot jouw organisatie? Onze specialisten staan voor je klaar.

Bron: Commissie BBV

Terug

Nog niet uitgelezen?