Skip to main content
15 november 2013

Ontslag in de proeftijd, wat zijn de aandachtspunten?

In de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Er hoeft in dat geval dus geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De proeftijd moet wel schriftelijk en voor de juiste duur overeengekomen zijn. Een mondeling overeengekomen  proeftijd is dus niet geldig. Bovendien is de proeftijd beperkt tot de volgende duur:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar: maximaal één maand
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer): maximaal twee maanden.

In een eventueel van toepassing zijnde cao kunnen echter afwijkingen op de wet zijn vastgelegd. Het is daarom noodzakelijk deze ook te raadplegen.

Geen opzegverboden tijdens proeftijd

De opzegverboden rondom ziekte en zwangerschap zijn niet van toepassing tijdens de proeftijd. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan worden opgezegd ook al is de betreffende werknemer op dat moment ziek. Wel dient u rekening te houden met de ZW-flex. Een medewerker die ziek uit dienst gaat, wordt meegenomen in de premievaststelling. U kunt dus alsnog geconfronteerd worden met hoge kosten!

De reden van het ontslag in de proeftijd mag echter niet discriminerend zijn of direct verband houden met de ziekte of zwangerschap.

Mededelingsplicht over opzegging

Bij een proeftijdontslag is een werkgever niet verplicht om in de opzeggingsbrief de reden van het ontslag te vermelden. Als de werknemer hier om vraagt, moet echter alsnog schriftelijk worden aangeven waarom tot ontslag is overgegaan.

Tijdstip van proeftijdontslag geven

 Het proeftijdontslag is alleen geldig als het binnen de proeftijd is gegeven. Dit betekent, dat het ontslag de werknemer persoonlijk, vóór het einde van de proeftijd, moet hebben bereikt. Het is dus niet voldoende dat de brief waarin de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt opgezegd voor het einde van de proeftijd op de post is gedaan; ook niet als de brief per aangetekende post wordt verstuurd.

Loopt de proeftijd reeds op zijn einde, dan kan het ontslag wel mondeling worden meegedeeld en daarna per aangetekende post bevestigd. Uiteraard zal de werkgever wel moeten bewijzen dat het mondelinge ontslag tijdig is gegeven. Het advies is dan ook om een dergelijk (telefoon)gesprek altijd in het bijzijn van een getuige te voeren.

Verstuur de brief waarin het proeftijdontslag wordt gegeven altijd aangetekend, met bevestiging ontvangst, naar de werknemer.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met Ilse Kleijn Winkel, P&O Adviseur bij Vitacon HR Services.

Terug

Nog niet uitgelezen?