Skip to main content
18 november 2014

Aandacht voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is meestal niet mis. Premieverhoging is meer regel dan uitzondering, zelfs gedurende de looptijd van het contract. Maar dat kan volgens de rechter niet zomaar! Hoe zit dat?

Vrijwillige verzekering

Waar werknemers verplicht verzekerd zijn, zijn zelfstandige ondernemers maar ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) overgeleverd aan een vrijwillige verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Met name de afgelopen jaren is daarin vaak sprake van een forse tussentijdse verhoging van de premie, terwijl was toegezegd dat die premie gedurende enige jaren (de overeengekomen looptijd van de verzekering) ongewijzigd zou blijven.

Kan dat zomaar?

Die tussentijdse premieverhoging is gebaseerd op de zogenaamde ‘en bloc-clausule’ in de polisvoorwaarden. Een dergelijke bepaling houdt in dat de verzekeraar de premie tijdens de duur van de verzekering mag verhogen indien deze daar zwaarwegende redenen voor heeft. In zo’n situatie mag u als verzekerde de verzekering binnen 30 dagen opzeggen. Probleem is dan wel dat er snel een andere verzekeraar gevonden moet worden, met soms ook nog eens een hernieuwde medische keuring als gevolg.

Tip
Onlangs was er een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, 31.10.2013 (RBAMS:2013:7138), in het nieuws die ging over een eigenrisicodrager voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). In deze zaak bepaalde de rechter dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de premie met toepassing van de en bloc-clausule eenzijdig te verhogen. Dat mag slechts onder zeer bijzondere omstandigheden. En onder die omstandigheden valt niet het feit dat de verzekeraar (in dit geval Delta Lloyd) stelt dat de resultaten op deze verzekeringsportefeuille zijn tegengevallen en dat de premieverhoging nodig is om toekomstige verliezen te voorkomen.

Tip
Dat de verzekeringsmaatschappij vooraf haar eigen risico niet goed heeft ingeschat, mag volgens de rechter dus niet op u worden afgewenteld. En omdat zo’n en bloc-clausule in bijna alle meerjarige verzekeringen staat opgenomen, is de uitspraak ook relevant voor uw AOV.

Wat nu?

  • Ga allereerst na of in uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een en bloc-clausule staat, hetgeen vrijwel altijd het geval is.
  • Bekijk dan of er ondanks afspraak tussentijdse premieverhogingen zijn doorgevoerd.
  • Onderneem vervolgens actie en verzoek schriftelijk om premierestitutie. Verwijs daarbij naar deze uitspraak van de rechter. Op basis van deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam zijn Nationale Nederlanden en Allianz al op eigener beweging overgegaan tot het terugbetalen van premie. En dat kan, zeker voor de ‘zwaardere’ beroepen, al snel om enkele duizenden euro’s per jaar gaan. Die ‘zwaardere’ beroepen zijn de afgelopen jaren namelijk tussentijds nogal getroffen door een hogere premie.
Terug

Nog niet uitgelezen?