Skip to main content
19 maart 2024

5 tips voor verleiden op de werkvloer

Vier keer per jaar komen we samen als HR Kenniskring. Een groep van HR-professionals met gedeelde interesse in actuele HR-thema’s. Om nieuwe kennis op te doen maar zeker ook ervaringen uit te wisselen en zo met en van elkaar te leren. De bijeenkomst op 12 maart 2024 stond in het teken van organisatieverandering en de rol die je daarin als HR-professional hebt. Ik heb de belangrijkste tips voor je samengevat.

Door Sanneke Peters, HR-consultant/Psycholoog

Als er één ding zeker is, dan is het dat jouw wereld elke seconde verandert. De omgeving waarin je onderneemt, de markt waarop je je begeeft, de klanten waarvoor je werkt, de medewerkers met wie je het werk verricht. Dus is ook jouw organisatie continue onderhevig aan verandering. Dat geeft soms “groeipijn” en in geval van iets met grote impact, zoals de implementatie van een ander ERP-systeem of de aanstelling van een nieuw management, kan organisatieverandering je zelfs flinke hoofdbrekens opleveren.

Organisatieverandering: Weerstand is angst

Verandering roept bij het merendeel van de mensen van nature weerstand op. Uit angst voor het onbekende. Want wat betekent een organisatieverandering voor hun rol? Voor hun verantwoordelijkheden? En voor hun werkzekerheid? En dan heb je nog de generatieverschillen. Nieuwe generaties willen betrokken worden, meedenken en vooral ook meedoen! Ik wil daarmee niet zeggen dat de alom bekende planmatige verandermodellen de prullenbak in kunnen, maar ze verdwijnen wel steeds meer naar de achtergrond. Maar wat kun je dan wel gebruiken?

5 verleidelijke tips en feiten

Wat we tijdens de HR Kenniskring samen vaststelden: In organisatieverandering vindt een verschuiving plaats van ‘dwingen’ naar ‘verleiden’. En dat verleiden doe je onder andere hiermee:

Verandering vraagt vaak om het aanleren van nieuwe kennis of gewoonten. Voor ‘kunnen’ leren is ‘willen’ leren nodig en dat ‘willen’ ontstaat als medewerkers het nut en de noodzaak van iets inzien.

Maak medewerkers daarom van meet af aan deelgenoot van de veranderbeweging en met hun team eigenaar van hun eigen leerproces. Jij geeft aan waar jullie samen naartoe willen – de stip op de horizon. Zij geven aan wat er nodig is om daar te komen en wat hun rol daarin kan gaan worden.

Er zijn altijd medewerkers die intrinsiek al het goede voorbeeld geven. Kijk hoe je hen een hoofd- of belangrijke bijrol kunt geven, zodat ze kunnen helpen als aanjager in de verandering. Laat zo iemand bijvoorbeeld iets uitzoeken wat betrekking heeft op de veranderbeweging en presenteren aan collega’s.

Daar waar veranderen vraagt om leren, vraagt leren om fouten mogen maken. Om samen te veranderen moet je soms iets nieuws proberen en dan gaat er weleens wat mis. Reken iemand hier niet op af, want juist de fouten en blunders geven je vaak de beste inzichten in waar het wel of juist niet heen moet. Reken iemand hier niet op af maar kijk hoe ervan geleerd kan worden voor de volgende keer.

Weerstand tegen een organisatieverandering hoeft zeker niet altijd negatief te zijn. Het kan ook een vorm van bezorgdheid of zelfs betrokkenheid zijn. Bovendien kan gezonde weerstand je als organisatie behoeden voor veranderingen die geen verbetering zijn.

Dus omarm de weerstand, achterhaal welke emoties erachter zitten en waarom en maak in het continu bijschaven van je veranderproces gebruik van de nieuwe inzichten die dit je oplevert.

Als je wilt dat jouw doelen voor organisatieverandering tot het gewenste resultaat leiden, dan is het goed om eens kritisch te reflecteren op jouw eigen impact. Hoe stel jij je op in de organisatie? Hoe zorg je dat jouw ideeën gehoord worden?

Welke van deze punten het beste werken voor verleiden in jouw organisatie hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van de verandering, het type organisatie en de organisatiecultuur.

Daar wil je meer van toch?

Denk je nu ‘Handige tips, daar wil ik er meer van’? Sluit dan vrijblijvend aan bij een volgende bijeenkomst van de HR Kenniskring. Elke bijeenkomst een ander actueel thema dat we als deelnemers samen bepalen, zodat je een leerprogramma op maat krijgt. Check snel het thema voor de komende bijeenkomst en de data waarop we samenkomen. En je mag mijn collega’s en mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen. We helpen je graag!

Sanneke Peters
HR-consultant/Psycholoog
Tel: +31 (0)6 1284 8773
E-mail: s.peters@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?