Skip to main content
24 juli 2015

100% loondoorbetaling bij ziekte op grond van gewoonte

Een werknemer mag erop vertrouwen dat, als tijdens een eerdere ziekteperiode en eerste maanden van huidige ziekteperiode 100 procent van het loon aan hem was doorbetaald, dat tijdens het vervolg van de huidige ziekteperiode ook 100 procent van het salaris wordt doorbetaald.

Dat oordeelt het Gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:2626). Een werkgever die zijn zieke werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid 100 procent loon doorbetaalt, kan niet gedurende de loop van de ziekte het loon op 70 procent stellen. Dat kan leiden tot het gerechtvaardigde vertrouwen van de werknemer dat bij arbeidsongeschiktheid steeds aanspraak op dit meerdere bestaat.

Psychische klachten

In 2013 was een werknemer enige tijd wegens psychische klachten arbeidsongeschikt. Zijn werkgever keerde hem gedurende die periode 100 procent van zijn loon uit. Dat deed de werkgever ook toen de werknemer zich in 2014 om dezelfde redenen ziek meldde en zich liet opnemen in een GGZ-instelling. Na enkele maanden verliet de werknemer de kliniek zonder daarover melding te doen bij zijn werkgever. Hij was echter nog steeds volledig arbeidsongeschikt en stond onder behandeling van een psychiater en psycholoog. De maand erna betaalde zijn werkgever hem slechts 70 procent van zijn loon uit.

Hoger beroep

In een kort geding vorderde de werknemer 100 procent loondoorbetaling, maar hij werd niet in gelijk gesteld. In hoger beroep lukte dat wel. Het hof stelde vast dat de werkgever contractueel en wettelijk gezien slechts 70 procent van het loon hoefde te betalen tijdens de ziekte. Hij had er echter niet voor gekozen, want hij betaalde in de ziekteperiode van 2013 en in het eerste gedeelte van de ziekteperiode in 2014 100 procent van het loon. Toen hij in de loop van 2014 toch 70 procent wilde gaan betalen, mocht de werknemer er inmiddels op vertrouwen dat hij bij arbeidsongeschiktheid recht had op 100 procent loondoorbetaling.

Bron: HR Praktijk

Terug

Nog niet uitgelezen?