Skip to main content
22 januari 2021

Wijzigingen in corona steunpakketten

Deze uitzonderlijke tijden zorgen voor een continue stroom van nieuwe informatie rondom de vele steunpakketten van de overheid. Heeft de corona crisis invloed op de financiële situatie binnen jouw organisatie? Dan vinden we het belangrijk om je te helpen actueel op de hoogte te blijven. De inhoud van veel regelingen is onlangs gewijzigd.  

We kunnen ons voorstellen dat je het prettig vind om te kijken wát er precies gewijzigd is per regeling. Dit kun je hieronder puntsgewijs lezen. Voor een compleet overzicht van de regelingen verwijzen we je naar deze pagina.

Wijzigingen TVL

 • Subsidie vaste lasten. De Overheid keert maximaal 85% uit bij omzetverlies vanaf 30%.
 • TVL is nu ook beschikbaar voor niet-MKB bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Uitkering minimaal € 1.500 en maximaal € 330.000. Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers is het maximum € 400.000.
 • Voor MKB en niet-MKB bedrijven (>250 medewerkers) en zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 vaste lasten (Kabinet gaat verkennen of dit bedrag naar beneden kan) binnen SBI-codes.
 • Van toepassing op het eerste en tweede kwartaal van 2021.
 • Aanvraagdatum nog niet bekend.
 • Nu ook beschikbaar voor starters, zie kopje starters.
 • Meer informatie

Starters (tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020)

 • Corona-overbruggingskrediet: maximaal € 35.000,- met soepele leenvoorwaarden, 1,75% rente per jaar en een looptijd van 4 tot 6 maximaal. Via Qredits.
 • TVL / 1e kwartaal 2021: starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen ook gebruik maken van reguliere TVL. Referentieperiode is 3e kwartaal 2020.
 • TVL / 2e kwartaal 2021: starters tussen 1 januari en 15 maart kunnen gebruik maken van aparte startersregeling. Deze zal in april/mei geopend worden.

NOW

 • Vergoeding deel van de loonkosten. Overheid keert maximaal 85% uit.
 • Loket open vanaf 15 februari voor periode januari-februari-maart.
 • meer informatie

Uitstel van belasting

 • Uitstel tot 1 juli 2021.
 • Betaling vanaf 1 oktober 2021 in 36 maandtermijnen.

TONK

 • Handreiking vanaf 1 februari.
 • Voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering of voor zelfstandigen die vanwege coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen en geen recht op TOZO hebben.
 • Gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021.
 • Via eigen Gemeente.
 • Focus op woonkosten.

Gebruikelijk loon

Ook voor 2021 een lager gebruikelijk loon mogelijk. Wijzigingen voor 2021 zijn:

 • In de regeling voor 2021 zal de omzet over het gehele jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over het gehele jaar 2019.
 • Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies, zoals gebruikelijk bij andere corona steunmaatregelen, zoals de TVL. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 – ten opzichte van 2019 – ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Urencriterium

 • Ondernemer moet van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 ten minste 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).

Reiskostenvergoeding

 • tot 1 april 2021 kunnen de vóór 13maart 2020 toegekende vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.

Vrije ruimte

 • Wordt in 2021 verruimd, deze vrije ruimte bedraagt voor de eerste € 400.000 van de loonsom 3%. Lees hier meer. 

Thuiswerkvergoeding

Sportsector

 • Steunmaatregelen sportsector worden verlengd t/m 30 juni 3021.

Evenementen

 • Verwacht: garantieregeling vanaf juli 2021 evenementensector i.v.m. verhoogd risico annulering.

TOZO

 • Vanaf 1 februari 2021 kan met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand TOZO worden aangevraagd (op 1 februari 2021 vanaf 1 januari 2021 aanvragen).

Overige regelingen

 • Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.
 • Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.
 • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.
 • De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021

Complete overzichten

Klik hier om alle regelingen op de website van de Rijksoverheid te bekijken.

Klik hier om een overzicht van alle regelingen op deze website te bekijken.

Terug

Nog niet uitgelezen?