Skip to main content
2 mei 2017

Werkgeluk: klinkt leuk, maar hoe dan?!

U wilt een goede werkgever zijn en dat medewerkers met trots over uw organisatie spreken. Als goed werkgever is het belangrijk de juiste condities te scheppen waardoor medewerkers met plezier naar hun werk gaan en optimaal kunnen presteren. Er is een verschuiving te zien in wat mensen belangrijk vinden in hun werk. Het draait niet alleen maar om baanzekerheid, arbeidsvoorwaarden en salaris. Mensen willen steeds vaker daadwerkelijk iets bijdragen aan het grotere geheel en dingen doen waar ze gelukkig van worden. Maar wat is dat nou eigenlijk, werkgeluk? Vooral een hippe term of kunt u hier als werkgever ook iets mee?

Werkgeluk

Werkgeluk kan worden omschreven als het hebben van plezier op het werk, het ervaren van voldoening door groei, het benutten van uw talenten en het idee hebben dat u nuttig bezig bent voor iets groters dan uzelf. In steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt de relatie aangetoond tussen gelukkige werknemers en een lager ziekteverzuim, grotere loyaliteit, hogere productiviteit en creativiteit in de organisatie. Zo is er in 2015 een groot onderzoek gedaan naar werkgeluk onder de Nederlandse beroepsbevolking. Hieruit bleek dat vijf factoren een grote invloed hebben op geluksbeleving. Deze factoren vormen de sleutel naar meer succes als organisatie.

Vijf factoren die werkgeluk bepalen

1. De kans krijgen te doen waar u goed in bent
2. Voldoende uitdaging hebben in uw werk
3. Het gevoel hebben zinvol werk te doen
4. Het onderhouden van goede onderlinge relaties
5. Eerlijk behandeld worden

Uw rol als werkgever

Uiteraard hebben medewerkers zelf ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen werkgeluk. Maar welke rol kan HR hierin spelen? Er zijn diverse manieren waarop bovenstaande factoren binnen de organisatie kunnen worden gestimuleerd. Dienend leiderschap heeft daarin een centrale plek. Een dienend leider herkent u aan de mensen om hem heen: die groeien. Medewerkers willen gezien en gewaardeerd worden. Dienende leiders begrijpen als geen ander dat mensen met hun talenten en persoonlijke betrokkenheid het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn. De bekende Braziliaanse ondernemer en auteur Ricardo Semler is hier een mooi voorbeeld van. Door verantwoordelijkheden laag te leggen in zijn organisatie en vertrouwen te hebben in zijn medewerkers, wist hij het werkgeluk in zijn bedrijf te vergroten en daarmee zakelijk succes te bereiken.

Benieuwd hoe het binnen uw organisatie gesteld is op het gebied van werkgeluk? Met onze survey kunnen wij dit voor u in kaart brengen en u begeleiden het werkgeluk binnen uw organisatie te vergroten. Neem voor meer informatie contact op met onze HR-specialist, Sanneke Peters.

Terug

Nog niet uitgelezen?