Skip to main content
19 februari 2015

Welke lijn trekt u, als uw medewerker ‘een lijntje trekt’

U heeft het vermoeden dat uw medewerker cocaïne gebruikt. Weliswaar thuis maar toch, wat is het effect op het werk? Of een medewerker ruikt naar alcohol als hij na de lunchpauze op het werk verschijnt. Wat zijn uw mogelijkheden? Kunt u de medewerker hierop aanspreken zonder te betuttelen of moraliseren? Misschien vraagt u zich af of een blaastest is toegestaan. Terechte vragen.

Vaker dan we denken

Gebruik van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen komt, zo is onze ervaring, vaker voor dan we denken. Het gebruik in de privésfeer is ieders eigen verantwoordelijkheid zullen we zeggen. We willen toch de privacy van de medewerker respecteren. Aan de andere kant dient die medewerker zich ook rekenschap te geven van de zogenoemde ‘uitwerk’-periode van hetgeen gebruikt is. Hier zit uw zorg, want niet alleen de concentratie op het werk staat onder druk; wat te denken van de veiligheid, de samenwerking met collega’s. En wat als de medewerker ziek wordt.

Tweemaal, uw zorg

Uw zorgen betreffen niet alleen de risico’s en de negatieve effecten voor het werk. Uw zorg betreft ook het welzijn van uw medewerker. Bij gebruik van alcohol en verdovende middelen kan sprake kan zijn van een verslaving. In dat geval kleeft hieraan het begrip ‘ziekte’. Om een lang traject op dit vlak te voorkomen, kunt u als werkgever begeleiding aanbieden om de medewerker te helpen van de verslaving af te komen.

Beleid

Het hebben van een zgn. alcohol- en drugsbeleid kan op veel begrip rekenen -ook bij ontslagzaken. Het is dus van belang een beleid te formuleren. Hiervan gaat allereerst een preventieve werking uit. U laat als werkgever zien op welke wijze u voldoet aan uw verplichting om te voorkomen dat anderen schade ondervinden door medewerkers met een verslaving. Daarnaast kan het beleid bevorderen dat medewerkers beseffen wat de consequenties zijn op het werk van de verslaving. En tot slot geeft u aan dat u een serieuze rol wilt spelen in de begeleiding van medewerkers met verslaving.

Kortom

  • Hanteer een beleid met een omschrijving van het ontoelaatbare gedrag en bijhorende maatregelen. Maak dit beleid bekend in de organisatie. Geef aan dat bij een vermoeden van alcoholgebruik een blaastest kan worden afgenomen.
  • Spreek de medewerker aan op zijn gedrag en waarschuw hem altijd schriftelijk.
  • Stuur de medewerker bij de eerste constatering van alcohol- of drugsgebruik naar huis. Bied ook begeleiding aan om van een eventueel verslavingsprobleem af te komen.

Wij kunnen als verzuim- en personeels-adviesbureau uw sparring-partner zijn in begeleiding en beleid.

Terug

Nog niet uitgelezen?