Skip to main content
25 april 2018

Wat levert een vertrouwenspersoon op?

Vertrouwenspersonen opereren in vertrouwelijkheid. Wat zij doen is van buiten meestal niet zichtbaar en dat is ook de bedoeling. Omdat vertrouwenspersonen niet spreken over behaalde resultaten krijgen zij soms de vraag wat de toegevoegde waarde van hun werk nu eigenlijk is. Dat zetten wij graag voor u op een rij.

  1. Escalatie vóór zijn. Zorgen dat het probleem voortijdig de wereld uitgaat. Is dat niet wat iedereen wil? Dit bespaart veel onrust in het team. De vertrouwenspersoon vervult hier een interessante rol als veilig gesprekspartner voor de medewerker. Het contact verheldert de situatie. Samen wordt gezocht naar een passende keuze voor de melder. Hoog opgelopen emoties kunnen langzaam tot rust komen en worden vertaald naar logisch handelen.
  2. Ziekteverzuim vóór zijn. Langdurige stress maakt mensen ziek. Dat kost de werkgever geld, terwijl de medewerker de persoonlijke last draagt. Daar heeft niemand wat aan. In contact met de vertrouwenspersoon ontdekt de medewerker wat hem te doen staat. Samen de situatie bespreken en zoeken naar een passende vervolgstap. De medewerker behoudt de regie.
  3. Formele klachten vóór zijn. Een formele klacht van een medewerker zet de situatie op scherp. Er moet een procedure worden opgestart. De partijen komen tegenover elkaar te staan. Na zo’n procedure is het moeilijk om weer ‘gewoon aan het werk’ te gaan. Het werk van de vertrouwenspersoon ligt vóór de klachtenprocedure. Door zijn of haar inspanning kan de situatie tot rust komen. De formele klacht blijkt dan vaak niet nodig.
  4. Medewerkers in hun kracht. Eén gesprek met een vertrouwenspersoon kan al verhelderend werken. Juist als de situatie op de werkplek even tegenzit of spannend wordt. Dit zet medewerkers weer in hun kracht en helpt hen hun perspectief te verbreden.
  5. Keurmerk of accreditatie. Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben of aan te stellen die gecertificeerd is en daarnaast aan de beroepsvereniging LVV is verbonden. Dit zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon specifiek is opgeleid en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.
Terug

Nog niet uitgelezen?