Skip to main content
5 september 2018

Vertrouwen is goed, onderzoeken is beter

Hoe weet u of dat wat uw sollicitant schrijft of zegt ook werkelijk waar is? Kunt u een medewerker die kampt met loonbeslagen wel zonder teveel risico laten doorgroeien naar die financiële sleutelfunctie? En is die beoogde zakenpartner wel de juiste match? Mijn motto: vertrouwen is goed, onderzoeken is beter.

Het is best lastig om te achterhalen of iemand die een bepaalde positie ambieert, wel de waarheid schrijft of spreekt. Zijn die diploma’s uit het buitenland en die relevante werkervaring wel echt? Social Media informatie alleen zegt onvoldoende en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is ook geen absolute zekerheid. Kortom: iemand blind vertrouwen op zijn of haar blauwe ogen, kan pijnlijk nadelig uitvallen.

Waarom achtergrondonderzoek?

De wet – en regelgeving rondom achtergrondonderzoek wordt explicieter. Het aantal sectoren dat governance codes vrijwillig omarmt groeit (zorg, woningcorporaties, bouw, energie, etc.). En op basis van die codes bestaat binnen steeds meer organisaties de verplichting om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van (potentiële) medewerkers/beoogd zakenpartners. Bewustwording van de voordelen van het tijdig kennen van en kunnen anticiperen op potentiële risico’s neemt toe, evenals toezicht en handhaving. Een voorbeeld: recentelijk kreeg een accountantskantoor een ferme tik op de vingers (bijna 1 miljoen euro boete), omdat de AFM van mening is dat het kantoor onvoldoende heeft getoetst of een bedrijf wel als klant geaccepteerd mag worden. Er moet voorafgaand aan acceptatie namelijk onderzoek worden gedaan naar de betrouwbaarheid en integriteit van de betrokken ondernemer(s).

Diepgaand en volgens de regels

Veel organisaties doen al ‘iets’ van achtergrondonderzoek, wanneer het gaat om het verifiëren van nieuw personeel. Zoals het bekijken van een Facebook of LinkedIn profiel, of het opvragen van diploma’s. Maar een expert op gebied van integriteit en menselijke gedragingen doet een dergelijk onderzoek vaak beter, sneller, diepgaander en effectiever. De regels van de privacy (o.a. vastgelegd in de AVG) en dienen daarbij geborgd te zijn. En de rechten van de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen moeten gerespecteerd worden.

Met de onderzoeksresultaten achter de hand kunt u een weloverwogen beslissing nemen en mogelijk onnodige schade helpen voorkomen.

Terug

Nog niet uitgelezen?