Skip to main content
10 januari 2022

Verplicht aan de slag met reductie CO2-uitstoot woon-werkverkeer en zakelijke reizen

Veel ondernemingen zijn al actief bezig met (de mogelijkheden voor) een duurzamer beleid. Nu is dat veelal nog op eigen initiatief, maar op korte termijn gaat ook de regelgeving hierop aansturen en eisen stellen met de ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’. Een maatregel waardoor grote werkgevers de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van medewerkers moeten gaan bijhouden.

Deze nieuwe regel volgt uit het Klimaatakkoord dat in 2019 gesloten is. Om de klimaatdoelen hieruit te kunnen behalen, wil het nieuwe kabinet de emissies die werknemers veroorzaken bij reizen voor en naar het werk in kaart brengen en normeren. Deze regeling had al per 1 januari 2022 in moeten gaan, maar omdat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd is er nog niet mee ingestemd. De verwachting is dat het nieuwe kabinet dat alsnog snel zal doen.

Bijhouden hoe je medewerkers reizen

De regeling verplicht bedrijven met 100 medewerkers of meer om bij te gaan houden hoe hun medewerkers reizen (openbaar vervoer, fiets of auto) voor zowel woon-werkmobiliteit als zakelijke mobiliteit. Het kan ook noodzakelijk zijn om te registreren in wat voor soort auto je medewerkers reizen, om zo de precieze CO2-uitstoot bij te kunnen houden. Het plan is dat werkgevers de eerste jaren alleen de uitstoot meten. Vanaf 2026 wil het kabinet echter ook een norm voor CO2-uitstoot opleggen voor zakelijke reizen.

Ongeveer 7.000 bedrijven vallen onder deze nieuwe regel. Zij moeten jaarlijks de zakelijke en woon-werkmobiliteit gaan rapporteren met de volgende gegevens:

  • Kamer van Koophandel-nummer;
  • aanduiding van het aantal medewerkers;
  • de resultaten van de berekening van de emissies van kooldioxide in de lucht en de aan de berekening ten grondslag liggende gegevens;
  • de reeds genomen maatregelen.

Het doel van de jaarlijkse rapportage is onder meer om vast te stellen of aan de norm wordt voldaan en om data te verzamelen over de CO2-uitstoot. Er wordt, naar verwachting per 1 januari 2023, een digitaal rapportagesysteem beschikbaar gesteld, met onder meer een online rekentool om de CO2-uitstoot te berekenen.

Wordt er niet of niet tijdig aan de rapportageplicht voldaan, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd.

Duurzame mobiliteit

Vooruitlopend op deze nieuwe regeling en het opleggen van een norm voor CO2-uitstoot kun je je nu al verdiepen in de mogelijkheden om je medewerkers op een duurzame manier te laten reizen (duurzame mobiliteit):

Auto’s met minder of geen CO2-uitstoot

Stap je over naar elektrische bedrijfs- en leaseauto’s, dan verminder je de CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat je voor volledig elektrische auto’s geen motorrijtuigenbelasting betaalt, voor auto’s zonder CO2-uitstoot betaal je geen bpm en milieuvriendelijke auto’s hebben een lagere bijtelling.

Ga je investeren in duurzaam vervoer, dan kun je misschien in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en andere subsidies en regelingen.

Elektrische deelauto’s

(Elektrische) Deelauto’s zijn een prima alternatief voor een leaseauto of kilometervergoeding. Je medewerkers kunnen autorijden dan combineren met fietsen en/of het openbaar vervoer.

Reizen met het openbaar vervoer

Stimuleer het reizen met het openbaar vervoer. Bied bijvoorbeeld de mogelijkheid om eersteklas te kunnen reizen of bied nieuwe medewerkers reizen met het OV aan in plaats van een woon-werkvergoeding. De WKR biedt daar mogelijkheden voor.

Zakenreis met de trein

Voor zakenreizen naar bijvoorbeeld Parijs, Brussel, Londen en Frankfurt wordt vaak voor het vliegtuig als vervoersmiddel gekozen, terwijl de reistijd met de trein vergelijkbaar is. Een trein stoot veel minder CO2 uit dan een vliegtuig en is daarmee een duurzamere keuze. 

Thuiswerken

Minder auto rijden vermindert de CO2-uitstoot. Door thuis te werken verminder je het woon-werkverkeer en dus de CO2-uitstoot. Vanaf dit jaar kun je je medewerkers een thuiswerkvergoeding aanbieden van € 2 per dag.

Fietsen

Fiscaal is het voordelig om een fiets te kopen of leasen voor je medewerkers. Er zijn volop mogelijkheden voor een fiets van de zaak.

Aangepast parkeerbeleid

Je kunt de parkeerplaatsen voor je medewerkers beperken en hen zo stimuleren op de fiets of met het OV te reizen. Bijvoorbeeld: alleen medewerkers die verder dan 15 kilometer wonen, mogen parkeren.

Meer informatie

Deze nieuwe regeling had per 1 januari 2022 in werking moeten treden, maar is vanwege de lange kabinetsformatie dus uitgesteld. Wanneer de regeling precies in gaat is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit op korte termijn gebeuren (per 2023). Wij houden je via onze website, nieuwsbrief en sociale media op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wil je nu al aan de slag met een duurzamer beleid op mobiliteit? Wij kijken graag met je mee naar de mogelijkheden en eventuele (fiscale) subsidies waarvoor je in aanmerking kunt komen. Neem daarvoor contact op met onze adviseurs.

 

Bronnen: KVK, Accountancy Vanmorgen, Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?