Skip to main content
8 maart 2021

SEBA: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 treedt de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) in werking. Het doel van de subsidieregeling is dat bedrijven sneller overgaan tot aanschaf of lease van schone bestelauto’s.

Het subsidiebudget van deze regeling kent jaarlijks een maximum, vandaar dat het raadzaam is om komende tijd al na te gaan of en in hoeverre jouw organisatie gebruik wil en kan maken van deze subsidie. Zo kan je bij opening van het loket de subsidie meteen aanvragen.

De voorwaarden

De subsidie bedraagt 10% van de nieuwprijs van de bestelbus met een maximum van € 5.000. De voorwaarden van de regeling worden gesplitst in “voertuig technische- en juridische voorwaarden”. Deze kun je nalezen op de site van het RVO.

Daarnaast moet het gaan om nieuwe bedrijfsauto’s. De definitie hiervan is (ook) te vinden op de site van het RVO. Ook moet het voertuig tenminste 3 jaar, ononderbroken, op naam staan van de subsidieontvanger en moet je gedurende een periode van tenminste 3 jaar de documenten van de aanvraag bewaren.

Het RVO heeft een lijst met voertuigen gepubliceerd die in ieder geval in aanmerking komen voor de SEBA subsidie.

Meerdere regelingen

De aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s, laadpalen en/of watertankstation komen mogelijk ook in aanmerking voor de MIA en/of de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

  • De MIA is een permanente aanvullende (fiscale) aftrekpost in de aangifte(n) vennootschapsbelasting. Meer informatie over de MIA vind je hier.
  • De BIK is een tijdelijke aanvullende korting, die geëffectueerd wordt via de (af te dragen) loonbelasting. Meer informatie over de BIK vind je hier.

De mix van deze regelingen maakt dat de investering in emissieloze bedrijfsauto’s sneller terugverdiend kunnen worden.

Looptijd

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.

Meer informatie

Wil je meer informatie over één of meerdere van deze regelingen? Onze adviseurs staan voor je klaar. Je kunt ze telefonisch of per mail bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?