Skip to main content
12 januari 2021

KIA… BIK… Maar vergeet de milieu- of energie-investeringsaftrek en/of VAMIL niet!

Naast de KIA en BIK kun je bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen mogelijk ook gebruik maken van de Milieu- of Energie-investeringsaftrek. De combinatie van deze regelingen kan ertoe leiden dat een substantieel deel van de investering meteen wordt terugverdiend.

Investeer je met je onderneming, dan kun je een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Naast de KIA kun je in 2021 en 2022 ook een beroep doen op de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Meer informatie over de BIK vind je hier.

Milieu- of energie-investeringsaftrek

In tegenstelling tot de KIA en BIK, komen niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de milieu- of energie-investeringsaftrek. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen worden jaarlijks door de overheid aangewezen en zijn te vinden in de besluiten Vaststelling Milieulijst 2021 en Vaststelling Energielijst 2021. Het RVO heeft een tool ontwikkeld om eenvoudig te beoordelen of een bepaalde investering in aanmerking komt. Deze tool vind je hier.

Als het bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de milieu- of energie-investeringsaftrek, moet je deze binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij het RVO. Bij toekenning door het RVO wordt de aftrek in beginsel toegepast in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van het jaar van ingebruikname. De energie-investeringsaftrek bedraagt 45,5% (2021) van de investeringskosten. De hoogte van de milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van het bedrijfsmiddel en bedraagt 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten. Het uiteindelijke voordeel is onder andere afhankelijk van het (gemiddelde) belastingtarief.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Een aantal bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek, kunnen ook in aanmerking komen voor de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Deze regeling biedt de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment fiscaal af te schrijven. Daarmee kan deze regeling zowel benut worden als liquiditeitsvoordeel of mogelijk als belastingbesparing door af te schrijven in een jaar waarin veel winst wordt gemaakt.

Tot slot kan de milieu- of energie-investeringsaftrek ook gebruikt worden als verkoopargument mocht je dergelijke bedrijfsmiddelen nieuw verkopen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de milieu- of energie-investeringsaftrek en/of VAMIL? Of wil je dat wij de milieu- of energie-investeringsaftrek en/of VAMIL voor je aanvragen? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen onze organisatie of met ons specialisten:

mr. Erwin ten Holder, fiscalist
Koen Hijl MSc RB, fiscalist

Terug

Nog niet uitgelezen?