Skip to main content
8 november 2021

Bereid je voor op de (verwachte) wijziging reiskosten- en thuiswerkvergoeding 2022

Hoe is het nu geregeld?

In 2021 kun je nog een vaste reiskostenvergoeding verstrekken die gebaseerd is op 214 werkdagen per jaar, als je medewerker ten minste 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist.

Indien je medewerkers een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer krijgen, dan hoef je die niet aan te passen als er, vanwege de coronacrisis, thuis gewerkt wordt.  Tot en met 31 december 2021 mag je blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding uiterlijk op 12 maart 2020 vaststond.

Hoe is het vanaf 2022?

Vanaf 2022 kun je gebruikmaken van de nieuwe faciliteit inzake thuiswerken. Hierdoor kun je thuiswerkende medewerkers een onbelaste vergoeding geven van € 2 per dag.

De regeling reiskosten wordt in 2022 versoberd, wat erop neerkomt dat de vaste reiskostenvergoeding bij minder reisdagen naar rato berekend moet worden. Per saldo betekent dit dat de nieuwe thuiswerkregeling in combinatie met de bestaande vaste reiskostenvergoeding alleen gunstig uitvalt voor medewerkers die minder dan 6 kilometer van het werk wonen.

Let op: je kunt op één dag niet zowel een onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer geven als de thuiswerkvergoeding.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? We geven je een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Medewerker A werkt 5 dagen per week: hij is 3 dagen op kantoor en de andere 2 dagen werkt hij thuis. Zijn enkele reisafstand van thuis naar kantoor is 20 km. Je mag hem de volgende vergoeding geven:

– Reiskostenvergoeding: 3/5e van 214 dagen* = 129 dagen. 129 dagen x (40 km x € 0,19)/12 = € 82
– Thuiswerkkostenvergoeding: 2/5e van 214 dagen = 86 dagen. (86 dagen x € 2)/12 = € 14

Totale vergoeding per maand: € 82 + € 14 = € 96

Voorbeeld 2:
Medewerker B werkt 4 dagen per week: zij is 2 dagen op kantoor en de andere 2 dagen werkt zij thuis. De enkele reisafstand van thuis naar kantoor is 12 km. Je mag haar de volgende vergoeding geven:

– Reiskostenvergoeding: 2/5e van 214 dagen* = 86 dagen. 86 dagen x (24 km x € 0,19)/12 = € 33
– Thuiswerkkostenvergoeding: 2/5e van 214 dagen = 86 dagen. (86 dagen x € 2)/12 = € 14

Totale vergoeding per maand: € 33 + € 14 = € 47

Voorbeeld 3:
Medewerker C werkt 3 dagen per week: zij is 2 dagen op kantoor en 1 dag thuis aan het werk. De enkele reisafstand van thuis naar kantoor is 3 km. Je mag haar de volgende vergoeding geven:

– Reiskostenvergoeding: 2/5e van 214 dagen* = 86 dagen. 86 dagen x (6 km x € 0,19)/12 = € 8
– Thuiswerkkostenvergoeding: 1/5e van 214 dagen = 43 dagen. (43 dagen x € 2)/12 = € 7

Totale vergoeding per maand: € 8 + € 7 = € 15

Meer informatie

Bovenstaande is nog afhankelijk van goedkeuring van het Belastingplan 2022.
Wil je meer weten over de verwachte wijzigingen en wat dit betekent voor de vergoedingen die jij aan jouw medewerkers verstrekt? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij geven je graag advies, passend bij jouw persoonlijke situatie.

Terug

Nog niet uitgelezen?