Skip to main content
27 maart 2019

Verandermanagement of ‘verander het management’?

Het is één van die termen die je de laatste jaren steeds meer hoort: verandermanagement. Vooral door externe factoren en ontwikkelingen ontkomen we er ook niet aan, aan verandering. Binnen uw gemeentepraktijk  waarschijnlijk ook niet. Zo werkt u wellicht aan of overweegt u een transitie richting zelforganisatie. Goed verandermanagement begint dan, jawel, bij het management zelf.

 

Verlangt u van uw medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid? Dan betekent dit dat de rollen op de werkvloer anders verdeeld zullen moeten worden. Daarbij is het zaak dat uw medewerkers groeien naar zelfstandig functioneren binnen teams. Het slagen of falen van die transitie hangt nauw samen met de rol van het management. Aan welk profiel moeten deze mensen voldoen?

 

Drager van de verandering

Het is binnen zelforganisatie de vraag of de manager nog wel zo mag heten? Steeds meer worden deze functionarissen omschreven als teamregisseurs of coaches. Prima, maar wat is hun ról? En belangrijker nog: hoe geven zij daar inhoud aan? Zo is het belangrijk dat zij zich (leren) opstellen als drager van de verandering en dat zij het grotere plaatje kunnen overzien. Dat zij vragen kunnen stellen in plaats van oordelen vellen en mensen sterker kunnen maken in wat ze doen. Kort gezegd: ze moeten mensen dus kunnen motiveren. Niet iedereen is daar (al) geschikt voor. Hoe kom je achter het ontwikkelpotentieel van deze ‘leiders’?

 

De sleutel tot succes

U wilt dus de juiste mensen op de juiste plek kunnen zetten. Eén van de mogelijkheden die u daarbij tot uw beschikking heeft is het afnemen van een ontwikkelassessment. De vraagstelling is bij een dergelijk onderzoek erop gericht ontwikkelmogelijkheden en beperkingen naar de oppervlakte te brengen. Daaruit getrokken conclusies worden vervolgens zorgvuldig onderbouwd. Niet alleen een duidelijk antwoord op de vraag ‘geschikt of ongeschikt’ wordt dan verkregen. Even interessant is de duiding ‘geschikt mits’. Want daar begint het eigenlijk pas met de ontwikkeling van sterke veranderaars.

 

U verwacht van uw medewerkers dat zij wennen aan verandering, zich toekomstgericht ontwikkelen. De kans dat dit lukt is groter wanneer zij gecoacht worden door sterk ontwikkelde motivators (met welke hippe functiebenaming dan ook). Begin dus bij het ontwikkelen van uw management, dan heeft u wat mij betreft de sleutel tot succes in handen.

 

Sanneke Peters

s.peters@vitaconluteijn.nl
0316-740134

Terug

Nog niet uitgelezen?