Skip to main content
16 april 2020

Meervoudig uitstel van betaling belastingen

Als uw onderneming betalingsproblemen ervaart als gevolg van de Corona crisis, kunt u de Belastingdienst verzoeken om voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling te verlenen. Het verzoek kan tegelijk gelden voor alle (naheffings)aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Voor de overige belastingen, zoals bijvoorbeeld de kansspel- of assurantiebelasting, vraagt u apart uitstel van betaling aan.

Het is niet nodig om te wachten met uw verzoek. Zodra de eerste (naheffings)aanslag is opgelegd, kunt u het verzoek tot uitstel voor alle aanslagen indienen. De eerst binnenkomende aanslagen zullen in de meeste gevallen de naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting zijn met betrekking tot de maand februari 2020. Naar verwachting worden deze eind april opgelegd.

3 maanden uitstel

Vanaf het moment van indiening krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling voor de (eerste) opgelegde (naheffings)aanslag en voor de (naheffings)aanslagen die nog volgen gedurende deze driemaandsperiode. Stel dat u de eerste (naheffings)aanslag ontvangt op 24 april en het verzoek om uitstel van betaling wordt ingediend op 1 mei 2020, dan wordt automatisch uitstel van betaling verleend tot 1 augustus 2020. Dit uitstel geldt dan voor alle aanslagen die tussen 1 mei en 1 augustus worden opgelegd. De uitsteltermijn van 3 maanden kunt u dus optimaal benutten door het uitstelverzoek pas in te dienen tegen het einde van de uiterste betalingsdatum van de eerste opgelegde (naheffings)aanslag.

Let op! in geval van deblokkering van de G-rekening kunt u er juist belang bij hebben om het verzoek tot uitstel zo snel mogelijk in te dienen. Lees ook ons artikel ‘Liquiditeitsvoordeel voor ondernemers met een G-rekening’.

U kunt het verzoek zowel schriftelijk als digitaal indienen. Bij digitale indiening dient u de beschikking te hebben over een DigiD code. In geval van een rechtspersoon kan dit bijvoorbeeld de code van de bestuurder of een werknemer van de organisatie zijn. Lees hier meer over de digitale aanvraag.

Let op! Heeft u een maatschap of een VOF? Dan dient u de uitstelverzoeken voor (naheffings)aanslagen te doen op naam van het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld loonheffingen en omzetbelasting). De uitstelverzoeken voor aanslagen op naam van de participanten (bijvoorbeeld inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet) moet u apart indienen.

Eventueel aanvullend uitstel

Wilt u hulp bij het aanvragen van uitstel van belastingbetaling? Stuur ons dan de eerst ontvangen (naheffings)aanslag toe. Wilt u dat wij (ook) de opgelegde (naheffings)aanslagen in de driemaandsperiode bewaken? Dan ontvangen we deze graag spoedig nadat deze aan u opgelegd zijn. Als wij alle, in de driemaandsperiode opgelegde, belastingaanslagen volledig in beeld hebben, kunnen wij bijvoorbeeld meedenken in de liquiditeitsplanning. Ook zijn wij dan in staat om sneller te schakelen als na verloop van de driemaandsperiode een aanvullende periode van 3 maanden uitstel nodig is. Afhankelijk van de hoogte van de totale belastingschuld, na afloop van de driemaandsperiode, is aanvullende informatie nodig voor aanvullend uitstel. Bij een totale belastingschuld van meer dan € 20.000 is in ieder geval een verklaring nodig van een derde-deskundige (bijvoorbeeld een accountant). Nadere concretisering op dit punt zal later volgen.

Geen melding betalingsonmacht

Voor de volledigheid: een afzonderlijke melding betalingsonmacht is niet nodig als u om uitstel van betaling voor loonheffingen en omzetbelasting hebt verzocht. Wij verwijzen ook naar ons bericht van 8 april over dit onderwerp: ‘Aparte melding betalingsonmacht is niet meer nodig‘.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?