Skip to main content
8 december 2023

Testament: 3 redenen om er een op te stellen

Nadenken over ‘Wat als ik er niet meer ben?’ doe je meestal liever niet. Toch is het belangrijk, want hoe wil je bijvoorbeeld dat jouw nalatenschap wordt verdeeld? Regel je niets, dan kunnen je erfgenamen voor onaangename verrassingen komen te staan. Ik licht drie redenen toe, waarom je zeker een testament wilt opmaken.

Door Rick Hendriksen, Fiscalist

Heeft iemand op het moment van overlijden geen testament, dan geldt voor zijn nalatenschap de wettelijk geregelde verdeling. De echtgenoot en kinderen van de overledene zijn dan voor gelijke delen erfgenaam, maar het is de echtgenoot die – in het kader van “alles op de langstlevende” – in eerste instantie alles ontvangt. Bezittingen én schulden.

Meer weten over de wettelijk geregelde verdeling? Je leest het op de Wettelijke-verdeling pagina van de Belastingdienst.

Wat is een testament?

Een testament is een juridisch document waarin een persoon, ook wel erflater genoemd, zijn of haar laatste wensen voor zijn nalatenschap vastlegt. Je kunt er de verdeling van je bezittingen mee regelen en erfgenamen in aanwijzen.

Testament voor fiscaal voordeel en meer

Een testament is meer dan een stukje papier met jouw wensen erop. Het is ook een document waarmee je jouw erfgenamen kunt helpen om voordelen te behalen en duidelijkheid te scheppen. Kijk maar:

  1. Erfbelastingbesparing
    Erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, is een van de belangrijkste redenen om een testament op te (laten) stellen. De Belastingdienst heft deze vorm van belasting over de waarde van de nalatenschap die een erfgenaam ontvangt. Door in je testament flexibele bepalingen op te nemen, kun je de erfbelastingdruk beïnvloeden. Je zorgt er dan met een fiscaal goed doordachte inrichting en verdeling voor, dat erfgenamen minder belasting over jouw erfenis hoeven af te dragen.
  2. Vermogensbescherming
    Een testament kan ook helpen bij het beschermen van het vermogen dat je nalaat. Door bepalingen, zoals een uitsluitingsclausule, in je testament op te nemen, kun je voorkomen dat het vermogen van een erfgenaam in een gemeenschap van goederen valt bij een echtscheiding. Daarmee kun je jouw vermogen uitsluiten van verdeling bij een breuk en ervoor zorgen dat het vermogen binnen de familie blijft. Ook kun je in je testament aanwijzingen voor testamentaire bewindvoering opnemen, zodat je ervan bent verzekerd dat het vermogen van je nalatenschap wordt beheerd en beschermd in geval erfgenamen (nog) niet in staat zijn om verantwoord met geld om te gaan.
  3. Flexibiliteit
    Een testament biedt verder flexibiliteit bij de verdeling van een erfenis. Het stelt jou als erflater in staat om specifieke wensen en voorwaarden op te nemen, zoals het toekennen van legaten aan bepaalde personen of goede doelen, het instellen van een executeur-testamentair, of het regelen van een (familie)stichting. Jij bepaalt dan dus zelf hoe je nalatenschap wordt verdeeld en onder welke voorwaarden.

Meer weten?

Met een testament kun je de financiële toekomst van jouw erfgenamen op maat regelen en zoveel mogelijk (fiscaal) voordeel benutten. Je laat een testament uiteindelijk natuurlijk vastleggen en bekrachtigen door een notaris, maar vooraf kunnen we samen jouw specifieke situatie en wensen doornemen. Zo weet je hoe je de vastlegging van jouw testament kunt optimaliseren en de belangen van alle betrokkenen kunt waarborgen. Bel of mail mij of een van mijn collega’s. We helpen je graag verder.

Rick Hendriksen
Fiscalist
Tel: +31 (0)314 369 111
E-mail: r.hendriksen@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?