Skip to main content
4 september 2020

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Bent u verhuurder van een sportaccommodatie en schold u tussen 1 maart en 1 juni 2020, (deels) de huursom kwijt aan een amateursportorganisatie? Dan kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt.

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten als u:

  • een sportaccommodatie verhuurt aan een amateursportorganisatie
  • deze organisatie (een deel van) de huursom kwijtschold in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020
  • dit deed vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen

Heeft u meerdere sportaccommodaties? Vraag dan voor alle accommodaties in één keer subsidie aan! U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening.

 

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5) vormen een uitzondering. Verhuurt u aan deze sportorganisaties, dan komt u niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

 

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier vindt u op: www.dus-i.nl

 

Vaststelling

Afhankelijk van de hoogte van de tegemoetkoming moet u aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling door middel van:

  • een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie
  • een mededeling aan de amateursportorganisatie(s) dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden

bij twijfel kan er om aanvullende bewijsstukken gevraagd worden.

 

Meer informatie / volledige regeling

Naar verwachting wordt de regeling voor 15 september 2020 gepubliceerd. Op www.dus-i.nl zal een link naar de volledige regeling worden geplaatst.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?