Skip to main content
10 november 2018

Technostress RI&E

Altijd bereikbaar moeten zijn kan leiden tot technostress

Uit een rapport van TNO blijkt dat werkgevers en werknemers heldere afspraken zouden moeten maken over het gebruik van e-mail en smartphones. Door het beschikbaar stellen van een smartphone kan de werknemer denken dat hij altijd bereikbaar moet zijn. Zodra de werknemer de smartphone zowel privé als zakelijk gebruikt, heeft hij ook 24 uur per dag inzicht in zakelijke e-mails. Als werkgever kun je je af te vragen of dit wenselijk is.

Het gevoel om altijd bereikbaar te moeten zijn en op elk moment van de dag inzicht te hebben in e-mails kan leiden tot zogenaamde ‘technostress’.
Deze vorm van werkstress komt voort uit de continue stroom van informatie die de werknemer bereikt via bijvoorbeeld de smartphone of de pc.

Niet tot rust kunnen komen

Stress is het gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen bijvoorbeeld:

  • agressie en geweld
  • discriminatie
  • pesten
  • (seksuele) intimidatie en werkdruk

Door het lezen van werkmail buiten werktijd laat een werknemer het werk niet los en komt hij niet voldoende tot rust. In Nederland is PSA is de grootste oorzaak van ziekteverzuim op de werkvloer. Het is van belang de werknemers hun rust te gunnen. Als werkgever zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de bereikbaarheid expliciet te beperken tot reguliere werktijden.

Als werkgever kan je de risico’s van technostress opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De maatregelen worden dan weergegeven in het bijbehorende plan van aanpak.

Terug

Nog niet uitgelezen?