Skip to main content
7 augustus 2015

Subsidieregeling praktijkleren: vervanging Wet vermindering afdracht

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren, dan kunt u een digitale aanvraag indienen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket

Na afloop van het schooljaar of na afloop van de periode waarin u de leerling begeleidt, kunt u de aanvraag indienen. Voor vmbo- en mbo-leerlingen loopt het studiejaar tot en met 31 juli. Voor hbo-studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) loopt het studiejaar tot en met 31 augustus. Let wel, uw aanvraag dient uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur ingediend te zijn. Bij de aanvraag hoeft u verder geen documentatie mee te zenden. Het invullen van het digitale aanvraagformulier is een verklaring dat u als werkgever beschikt over een getekende (praktijkleer)overeenkomst, aanwezigheidsregistratie en administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming zijn behaald.

eHerkenning

Voor de aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Mocht u nog niet over een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 beschikken, houdt u dan rekening met de levertijd bij de aanschaf van dit eHerkenningsmiddel. Er is namelijk verschil in de levertijd en ook de prijs van de diverse aanbieders van de eHerkenningsmiddelen. Voor meer informatie over eHerkenning verwijzen wij u naar de volgende website:
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht

Beslissing, bedrag en uitbetaling

Alle aanvragen worden na 15 september as. gelijktijdig verwerkt. De minister neemt binnen dertien weken na 15 september een besluit over de toekenning van de subsidies. Voor het einde van het jaar krijgt u als werkgever dus zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal verzochte aanvragen binnen elke categorie. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per leerling per studiejaar is € 2.700. U ontvangt dus een lager bedrag aan subsidie wanneer er veel aanvragen in uw categorie zijn. Uiteraard worden de subsidies vastgesteld naar
evenredigheid voor de duur van de opleiding en de werkelijke praktijkbegeleiding die u heeft geboden.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug

Nog niet uitgelezen?