Skip to main content
11 juli 2022

Slim omgaan met de SLIM-subsidie

De zomer is begonnen en de vakantie breekt weer aan. Tijd om heerlijk tot rust te komen en je hoofd leeg te maken. Dit biedt ook ruimte om na te denken over de toekomst van je bedrijf.

Nadenken bijvoorbeeld over hoe je je medewerkers binnenboord kunt houden of hoe je nieuwe collega’s kunt aantrekken. Hoe word of blijf je die aantrekkelijke werkgever, waar iedereen zo graag wil werken?
Willen investeren in de ontwikkeling van je mensen, om ze te laten groeien met de oprechte aandacht die daarbij hoort, draagt hier zeker aan bij.

Van 1 tot en met 30 september 2022 krijg je als mkb-ondernemer weer de kans om de SLIM-subsidie aan te vragen. Als deze wordt toegekend, kun je maximaal € 25.000 aan subsidie ontvangen van de overheid. Een aanzienlijk bedrag waarmee je waardevolle HR-projecten kunt uitvoeren die bijdragen aan een leven lang leren en ontwikkelen van je medewerkers.

Is het de moeite waard?

Als je vaker subsidies hebt aangevraagd, weet je dat hier veel bij komt kijken: het plan, de begroting, de formaliteiten, de aanvraag, de administratie, de verantwoording en de declaratie. Vervolgens wachten op de goedkeuring van de declaratie en de uitbetaling van de subsidie. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt of alle benodigde tijd, papieren rompslomp, de voorfinanciering en het geduld wel de moeite waard is om deze SLIM-subsidie daadwerkelijk aan te vragen.

Mijn antwoord is helder: ja, het is zeker de moeite waard! Vooral wanneer je het als ondernemer belangrijk vindt om te investeren in de ontwikkeling van je mensen. Helemaal als je al een aantal activiteiten voor ogen hebt die je op korte termijn wil laten uitvoeren door je interne of externe HR-adviseur, ongeacht een subsidie. Activiteiten zoals het opstellen van een opleidingsplan, het opstarten van persoonlijke ontwikkeltrajecten, het (her)inrichten van de HR-ontwikkelcyclus of beoordelingscyclus, het opzetten van een bedrijfsschool of een digitaal opleidingsplatform.

Ik en mijn collega HR-consultants adviseren je graag bij de uitvoering van deze HR-projecten in combinatie met het aanvragen van de SLIM-subsidie. Even in het kort de belangrijkste voorwaarden:

  • Je moet voldoen aan de mkb-eisen.
  • Je investeert minimaal € 5.000 aan relevante HR-activiteiten binnen het SLIM-project.
  • Je draagt 20-40% zelf bij aan de totale subsidiabele kosten.
  • Je bent in staat om het volledige project voor te financieren.
  • De afhandeling van de aanvraag duurt maximaal 18 weken na 30 september.
  • Na toekenning van de subsidie start je binnen drie maanden het project.
  • Binnen 12 maanden na de toekenning heb je het project afgerond en alle facturen betaald.
  • Je neemt de tijd om de projectadministratie in te richten en bij te houden.
  • Voor de verantwoording kun je het verantwoordingsverslag, de urenregistratie, de facturen en de betaalbewijzen aantonen.

Stijgende populariteit

Ondertussen is de SLIM-subsidie zo populair geworden, dat er een loting aan te pas komt. Dat betekent dat elke aanvraag een lotnummer krijgt. Hoe lager je lotnummer, hoe groter de kans dat je aanvraag in behandeling wordt genomen. Het moment van indienen van je aanvraag heeft geen invloed op je lotnummer. Je kunt dus op de laatste dag indienen en een laag lotnummer krijgen (met de meeste kans dat het in behandeling wordt genomen). En andersom: vroeg indienen en een hoog lotnummer krijgen (en niet in behandeling worden genomen).

Elk tijdvak dienen ruim 2.000 mkb-bedrijven een aanvraag in. Wanneer het subsidieplafond is bereikt tijdens het beoordelen van de aanvragen, worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. In het volgende tijdvak (maart 2023) kun je de SLIM-subsidie dan opnieuw aanvragen.

Succesvolle projecten

De afgelopen twee jaren hebben diverse klanten van ons de SLIM-subsidie toegekend gekregen. Samen met de ondernemers en hun interne HR-adviseurs hebben we mooie SLIM-projecten succesvol uitgevoerd. Medewerkers hebben kunnen zien en ervaren hoe deze HR-instrumenten bijdragen aan hun persoonlijke groei en werkgeluk. Ondernemers zien dat hun medewerkers verantwoordelijkheid nemen in hun persoonlijke en professionele groei en loopbaan. Zeker een aanrader dus, zowel voor werkgevers als hun medewerkers.

Wil je meer weten over de SLIM-subsidie en wat je hiermee kunt bereiken in jouw organisatie? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega HR-consultants. We komen deze zomer graag bij je langs om je bij te praten over je mogelijkheden.

Betty Hehamahua, HR-consultant | personal coach | teamcoach
t   06 2234 2548
e   b.hehamahua@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?