Skip to main content
30 mei 2017

Privacy, ziekte en uw verzuimverzekeraar

In december 2016 schreven we al welke informatie u als werkgever mag vastleggen rondom de ziekmelding van een werknemer. In deze blog leggen we de rol van de verzuimverzekeraar uit.

De verzuimverzekeraar

Wanneer u uw werknemer heeft ziekgemeld bij uw verzuimverzekeraar is de kans is groot dat de verzekeraar te zijner tijd bij u gaat informeren naar de voortgang van een verzuimdossier van uw werknemer. Ook uw verzekeraar hoeft en mag niet alles weten van een verzuimdossier. Om de claimbeoordeling mogelijk te maken mag u de volgende gegevens wel verstrekken aan uw verzekeraar:

 • NAW-gegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer;
 • loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer;
 • datum eerste verzuimdag;
 • datum van (gedeeltelijk) herstel;
 • (vermoedelijke) duur van het verzuim;
 • arbeidsongeschiktheidspercentage of de door de werkgever vastgestelde loonwaarde;
 • percentage aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan verrichten, met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema);
 • of er al dan niet enige vorm van schadeloosstelling is ontvangen voor de zieke werknemer (vangnetsituatie of regres);
 • of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting;
 • of en wanneer een interventie is ingezet;
 • of een plan van aanpak is opgesteld;
 • of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) worden uitgevoerd;
 • tijdigheid van de inspanningen voor re-integratie.

(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

Overige gegevens

Overige gegevens worden niet noodzakelijk bevonden voor de claimbeoordeling en mag u dan ook als werkgever niet aan de verzekeraar verstrekken, ook niet als uw werknemer hier toestemming voor heeft gegeven. Niet noodzakelijk zijn bijvoorbeeld een kopie van een spreekuurverslag of plan van aanpak. Ook gegevens over welke soort ingreep een werknemer heeft ondergaan of welke specialist er is bezocht hoeven niet aan de verzekeraar kenbaar te worden gemaakt. Deze details mag u als werkgever immers ook niet vastleggen in het personeelsdossier van uw werknemer.

Voor zowel de interne verslaglegging als de communicatie met de verzekeraar adviseren wij u de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens aan te houden en de ‘Lijst met niet medische termen’ uit het downloadcentrum van VerzuimSignaal te hanteren.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact op nemen met een van onze casemanagers via 0316-740115 of per e-mail: info@vitaconluteijn.nl 

Terug

Nog niet uitgelezen?