Skip to main content
20 november 2014

Premiekorting voor jongeren makkelijker toepasbaar

Als u een werkloze jongere aanneemt, mag u een premiekorting toepassen. Eén van de voorwaarden die hiervoor geldt, wordt vanaf 1 juli 2015 versoepeld. U mag de premiekorting dan toepassen voor een baan van minstens 24 uur per week, in plaats van de huidige 32 uur.

In het bericht ‘U kunt nu de premiekorting jongeren toepassen’ heeft u kunnen lezen dat u sinds 1 juli 2014 een premiekorting mag toepassen als u een werkloze jongere aanneemt. In het bericht staan een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u de premiekorting kunt toepassen. In een amendement pleitte D66 voor aanpassing van één van de voorwaarden. De premiekorting moet niet alleen mogelijk zijn voor werknemers met een dienstverband van minimaal 32 uur per week, maar ook voor werknemers met een contract van minimaal 24 uur per week.

Benut mogelijkheden voor premiekorting

De Tweede Kamer heeft het amendement aangenomen. Hierdoor mag u vanaf 1 juli 2015 de premiekorting voor jongeren toepassen op dienstverbanden van minstens 24 uur per week. De maatregel moet het aannemen van jongeren aantrekkelijker maken.
Eerder kwam in het nieuws dat nog maar weinig werkgevers de premiekorting voor jongeren hebben toegepast. Organisaties zouden niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor de premiekorting. Wilt u de premiekorting toepassen, dan kunt u dit doen bij aanname van een jongere vóór 1 januari 2016.

 

Bron: Rendement

Terug

Nog niet uitgelezen?