Skip to main content
8 mei 2020

NOW-regeling op vier punten aangepast

De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben door de gevolgen van het Corona virus. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met juli 2020. Werkgevers kunnen ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start.

De NOW-regeling is nu op vier punten aangepast:

  • het buitenlandse rekeningnummer;
  • openbaarmaking van gegevens;
  • verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv;
  • melding loonkostensubsidie.

Aanpassing in het buitenlandse rekeningnummer

Eén van de eisen om de NOW aan te vragen was dat het bedrijf dat de NOW aan wilde vragen over een Nederlands bankrekeningnummer moest beschikken. Dit bleek in de praktijk soms tot grote moeilijkheden te leiden, vandaar dat deze eis vervallen is. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus geen Nederlands bankrekeningnummer meer aan te leveren.

Openbaarmaking van gegevens

Vraagt u de NOW aan, dan gaat u automatisch akkoord met een eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag, in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kunnen concurrentiegevoelig zijn. Daarom is er nu besloten om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens, die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn. Er wordt dus geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgegeven.

Verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv

Verduidelijkt is dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen. Andere bv’s binnen het concern hebben deze mogelijkheid wel.

Melding loonkostensubsidie

Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?