Skip to main content
22 juli 2020

NOW 2.0: aangepaste rekentool

Heeft u, als gevolg van de Corona crisis, 20% of meer omzetverlies? Dan kunt u nu voor een tweede periode aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hoeveel dat precies is? Dat rekent u uit met onze aangepaste rekentool.

Eenvoudig in gebruik

De NOW 2.0 regeling is een vervolg op de 1e NOW regeling met een compensatie van de loonkosten voor 4 maanden, dat is 1 maand langer dan de NOW 1.0. Daarnaast is de loonkostenopslag niet 30% maar 40% voor de NOW 2.0. In onze tool geeft u aan wat uw jaaromzet over 2019 was. Daarnaast vult u de totale loonsom in over maart 2020 en bepaalt u vanaf welke maand (juni, juli of augustus 2020) de hoogste omzetdaling is ingezet en met welk percentage. Heeft u gebruik gemaakt van de eerste NOW regeling? De omzetperiode dient dan aan te sluiten op het tijdvak wat u destijds heeft doorgegeven.

Aanvragen kan tot 31 augustus

Zorg dat u, ondanks de zomervakantie, tijdig uw aanvraag indient. Het loket bij het UWV is reeds geopend en de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus aangevraagd worden. Bij uw aanvraag geeft u de verwachte omzetdaling op die u in onze NOW 2.0 rekentool heeft berekend.

Wanneer het UWV positief oordeelt, keren zij een voorschot uit van 80% in maximaal twee termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een eventuele correctie plaats in de hoogte van de tegemoetkoming.

Verplichtingen en voorwaarden

Let op! De volgende verplichtingen en voorwaarden gelden wanneer u de NOW 2.0 regeling aanvraagt:

  • U betaalt het loon van uw medewerkers 100% door
  • U mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen aandelen inkopen
  • U bent verplicht medewerkers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat medewerkers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie (lees ook het nieuwsbericht ‘NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling’)

Voor meer uitgebreide informatie over de NOW 2.0 en de voorwaarden, lees ook het nieuwsbericht ‘De belangrijkste punten uit de NOW 2.0‘.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?